Studere ved BI

Digital studiehverdag

Hverdagen som digital student ved BI

Både studiestart og studiehverdagen blir litt annerledes i år. Ifølge Norske helsemyndigheter vil det antagelig bli ulike former for koronatiltak i hele 2020- noe som også vil påvirke hvor mange som kan samles i grupper. Det vil bli en mer digitalisert studiehverdag enn normalt, men BI legger godt til rette med lærerike forelesninger, spennende gruppeoppgaver og svært engasjerte forlesere. Den eneste forskjellen er at det foregår på skjerm.

Studentene ved BI har allerede fått smaken på en digital studiehverdag denne våren, og de kan friste med både morgenkaffe hjemme i sengen, effektive forelesninger og en lavere terskel for å stille spørsmål underveis i timen. 

Hverdagen som digital student ved BI