Mangfold er et ubenyttet potensial

Når vi snakker om innvandrerregnskapet, handler det ofte om hvor mye innvandring koster samfunnet vårt. Kanskje er det på tide å endre perspektiv, og se på innvandring som den ressursen det er.

Vi har lenge lent oss på oljen og nytt godt av høy økonomisk velstand. Men tidene er i endring og vi må finne andre måter å opprettholde velstanden og velferden vår på. Oljeaksjene er ustabile, den norske valutaen er svak og vi har en økende andel eldre i befolkningen. Hvem er økonomiens redning? Javad Mushtaq ønsker at vi skal bli flinkere til å kapitalisere mangfoldet vårt.

Mangfold misforstått i Norge

Javad Mushtaqs far immigrerte til Norge fra Pakistan på 1970-tallet. På samme måte som innvandring den gangen blant annet førte til økt produksjon, vekst og velstand, mener Mushtaq at mangfold fortsatt er et av Norges største konkurransefortrinn.

Javad forstod tidlig verdien av arbeid, og startet sin første bedrift da han var bare 13 år. Som førstegenerasjons innvandrer opplevde han flere utfordringer i oppveksten, og måtte jobbe hardt for å kunne konkurrere på de samme premissene som hans norskfødte medelever og -studenter. I 2010 ble han kåret til årets økonomistudent på bakgrunn av hans sterke akademiske resultater og brede engasjement. Og Mushtaq har fortsatt å engasjere seg. 

– Vi har virkelig misforstått konseptet rundt mangfold i Norge. Dette er ikke noe vi segreger separat og integrerer inn i samfunnet. Dette er noe som skal være en del av samfunnet, sa Mushtaq på NHOs årskonferanse den 9. Januar i år.

Denne tankegangen var utgangspunktet for organisasjonen MAK – Mangfold, Ambisjoner og Kompetanse – som han var med å etablere i 2015. Organisasjonen har i dag et stort nettverk av unge talenter med mangfoldig og interkulturell bakgrunn, og jobber med å bygge bro mellom disse og norsk næringsliv.

Mangfold er lønnsomt

Tall fra McKinseys rapport Diversity Matters fra 2015, viser at «god etnisk fordeling i arbeidsstokken» gir 35 prosent større sannsynlighet for lønnsomhet over gjennomsnittet. Og det er nettopp disse prosentene, og denne muligheten, som Mushtaq vil vi skal gripe:

– Mangfold er ikke et problem. Det er et stort, ubenyttet potensial. Økt grad av mangfold fører til økt grad av lønnsomhet.

Likevel er det lite som tyder på at denne innsikten er tatt i bruk i norske styrer og konsernledelser. Statistikk viser at det på dette nivået kun er 12 % ikke-etnisk norske, og kun 2 % ikke-etnisk norske kvinner. Men istedenfor å fokusere på dette som et problem, ønsker Mushtaq å se på tallene som en gyllen mulighet for norsk næringsliv:

– Ledere som setter mangfold på agendaen, implementerer det, og leder mangfoldet, er de som kommer til å lykkes på lang sikt. 

Flere eksempler

Mushtaq er ikke den eneste som har tro på at mangfold og innvandring kan gi norsk økonomi en ekstra dytt i fremtiden. På samme konferanse talte nemlig også Aiman Shaqura, som var på flukt fra Palestina i 10 år før han og familien kom til Norge i 1991. Han har førstehånds erfaring med hvor viktig jobb er for å bygge selvtillit, mestringsfølelse og tillit. Og da flyktningkrisen eskalerte for fullt, handlet Shaqura ut ifra denne erfaringen.

– Jeg bestemte meg for, med min historie rykende ferskt i minne, at jeg ikke ville være vitne til at folk som kommer hit skal bli satt på vent, men istedenfor at vi tar dem imot og forvalter disse ressursene på en god måte.

Han startet derfor selskapene Give a job and Charge som jobber med nettverksbygging mellom norsk næringsliv og mennesker med utenlandsk bakgrunn.

– Det at jeg står her i dag, og heter Aiman Shaqura, med flykningsstatus i sekken, det er et godt bevis på at det å forvalte et mangfold i Norge, det lønner seg.

Petter Stordalen, som startet sitt innlegg på sin vanlige, entusiastiske måte, hadde tilsvarende poeng:

– Noen arbeidsgivere tror de gjør samfunnet en tjeneste om de ansetter folk på praksisplasser, eller de med hull i CV-en. Det er en gigantisk myte! Min erfaring er det motsatte.

Stordalen mener at det er arbeidsgiveren som tjener mest på dette, og delte sin optimisme rundt samarbeidet med Ringer i vannet og hvordan Nordic Choice-kjeden jobber aktivt med inkludering.

– Det handler om hva vi som næringsliv skal være for Norge i fremtiden. Hva vi som kapitalister skal være for samfunnet, for folk, og for Norge.

Om vi tar for oss muligheten til å lære av, utvikle oss gjennom og til å tjene på hverandres styrker, egenskaper og forskjeller, så kan innvandring være den samfunnsøkonomiske oppturen vi trenger for fremtiden.

Finn studier og kurs

Utforsk det brede utvalget av studier og kurs på BI med et søk på interessen din (f.eks. markedsføring, kultur eller finans).

Heltid
Deltid
Vis meg alle
Vis meg alt på campus...
  • Oslo
  • Bergen
  • Stavanger
  • Trondheim
  • Nettstudier

Samfunn

Økt likestilling gir økt lønnsomhet

Video

Bærekraft er ikke bare noe vi kan vedta

Endring tvinger frem nye løsninger