Bank og forsikring

Ny internasjonal sertifisering

Handelshøyskolen BI sin forsikringsfaglige utdanning har oppnådd europeisk akkreditering.

Nå blir autoriserte forsikringsrådgivere med eksamen fra Handelshøyskolen BI sertifisert av europeiske Eficert for sitt høye faglige nivå.

For nye studenter betyr dette at utdannelsen som Autorisert Forsikringsrådgiver på BI, kan benyttes på tvers av landegrensene i Europa.

"Eficert akkrediteringen BI nå kan tilby for nyutdannede forsikringsrådgivere, styrker muligheten for jobbmobilitet og fleksibilitet i arbeidslivet. Det gir i tillegg kandidatene tilgang til et stort jobbmarked, og er med på å sikrer et høyt faglig nivå på rådgiverne i forsikringsbransjen" – sier Gry Varre, studiesjef for BI Bank og Forsikring.

Fakta om eficert:

Eficert (The European Financial Certification Organisation) er et europeiske organ som arbeider for felles standarder i forsikringsbransjen. Eficert består av organisasjoner som aktivt representerer utdannelsesinteresser og idealer for forsikringsbransjen og finanssektoren, og de arbeider for en sammenstilt europeisk forsikringsutdanning og felles faglige kompetanserammer.

Med et Eficert-sertifikatet får den ansatte i næringen rett til å bruke tittelen «European Insurance Intermediary» og kandidaten blir søkbar i Eficerts nettbaserte register.

Med akkrediteringen har BI Bank og Forsikring sikret seg en sentral plass i det europeiske nettverket som arbeider målrettet med å påvirke EUs krav til kompetanse og etterutdanning for forsikringsnæringen.

Les mer om eficert her: www.eficert.org