Bank og forsikring

Rammeavtale med DNB

DNB og BI har inngått rammeavtale i forhold til det de ansatte kjøper av videreutdanning fra åpne kurs.

Åpne kurs defineres som kurs eller programmer som tilbys åpent på individmarkedet for studenter med arbeidserfaring, og inkluderer følgende:

Ved påmelding

Det er viktig at alle ansatte fra DNB benytter sin jobb-mailadresse når de fyller inn kontaktinformasjon. På den måten kan BI identifisere studentene som DNB-ansatte.

Slik søker du

  • Finn ditt kurs i studietilbudet
  • Klikk "søk nå" og fyll inn søknaden

Når du søker på et kurs, går du gjennom BIs digitale søkeweb, bestående av flere trinn. Husk å legge inn din e-postadresse til jobb når du skal registrere mailadresse. Når du kommer til trinnet for faktura-adresse er det viktig at du fyller inn DNB som fakturamottaker.