Executive - videreutdanning

Samarbeids­avtale Industri Energi

Industri Energi har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI.

Logo Industri Energi


Avtalen fungerer slik at alle som har vært fullt betalende yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder vil få refundert 25 prosent av studieavgiften fra Industri Energi.

Kriterier for å få refusjon

 • Du må ha vært fullt betalende yrkesaktivt medlem i minst 6 måneder. Refusjon av studieavgiften må søkes om hvert år.
 • Arbeidsledige medlemmer omfattes av ordningen hvis de var yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder før de ble ledige.
 • Støtte utover 3 år behandles særskilt og medlemmets studieprogresjon evalueres.
 • Deltidsansatte medlemmer kan få godkjent BI-støtte av forbundet for kurs med inntil 15 studietimer per uke.
 • Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.

Slik får du refusjon

For å få refundert 25 prosent av studieavgiften, sender du en e-post til Tone Risan (tone.risan@industrienergi.no), som jobber med regnskap i Industri Energi, med kopi av:

 • Akseptbrevet fra BI
 • Kopi av faktura/giro fra BI
 • Kvittering på betalingen
 • Kontonummeret ditt
 • I e-postens emnefelt er det viktig at du skriver inn «BI søkekode 2015MM01 ditt navn» Eksempel: BI2015MM01 Navn Navnesen

Tilbudet av kurs er omfattende. Under har har vi trukket frem noen typer områder vi tror er spesielt aktuelle for sjefer og selvstendige.

 • Prosjektledelse
 • Økonomi /personal
 • Ledelsesfag
 • Generell styrking av din formalkompetanse
 • Gründervirksomhet

Pluss 13.500 i stipend

I tillegg til at Industri Energi betaler 25 prosent av studieregningen din, minner vi om at det også kan søkes stipend fra Industri Energi med inntil 13.500  kroner i året (6.750 kroner per semester).

Slik søker du

 • Finn ditt kurs i studietilbudet
 • Klikk søk og fyll inn søknaden
 • NB! Husk å legge inn Industri Energi sin SØKEKODE 2015MM01 for å utløse refusjonen. Søkerkoden legges inn av søker like før søknaden sendes inn.  

Studietilbud

Se hele vårt studietilbud ved Executive - videreutdanning

Kontakt oss

Hvilke kurs eller studier passer for deg? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene! Du kan også avtale tid for personlig veiledning slik at du får et studieopplegg som passer for deg.

Vi gleder oss til å høre fra deg!