Profilintervju

Fant ny energi som ga fart på karrieren

Fatima Sani (34) var i Sørøst-Asia for å lede reklameteknologiprosjekter da et strømbrudd fikk henne til å skjønne at alt begynner med infrastruktur i energisektoren.

Fatima Sani

- Jeg begynte å bli mer og mer bevisst hvilke nøkkelutfordringer kundene mine hadde, og hvordan ferdighetene jeg hadde svarte til det. Å jobbe i et globalt selskap inspirerte meg i retning bransjer med komplekse digitaliseringsbehov, og dermed havnet energi og infrastrukturen på radaren, sier Sani.

En blanding av nysgjerrighet og tilfeldigheter hadde tatt henne fra hjemlandet Portugal til business-studier i London, via en liten start up til Microsoft og så Google i Storbritannia, Spania og Singapore.

I fem år spesialiserte hun seg på å lede prosjekter for å innta nye markeder. Etter å ha introdusert Googles reklameteknologi for YouTube over hele verden, tok hun et skritt  tilbake for å vurdere hva som skulle være hennes neste karrieresteg.

- Jeg prøvde å identifisere hvilke store endringer som skjedde i verden, og hvordan jeg kunne posisjonere meg for å ta del i dem. Jeg brukte seks måneder på å analysere vekstområder. Når jeg ser tilbake på det, er det kanskje mitt beste råd til andre: Ta deg tid når du skal gjøre et viktig karrierevalg, sier Sani.

Så fort hun hadde bestemt seg for energisektoren og infrastruktur, begynte hun å undersøke hva slags kvalifikasjoner hun trengte.

 

Søkte på jobb hun visste hun ikke ville få

- Jeg søkte på en annen jobb i Google, som jeg visste jeg ikke var kvalifisert for. Så brukte jeg ansettelsesprosessen til å lære mest mulig om hva som var forventet og hvilke ferdigheter jeg manglet, sier hun.

Hovedbudskapet var at hun måtte spesialisere seg og utvide kunnskapen om engineering. Gjennom Google hadde hun internasjonal ledererfaring som handlet om hvordan produkter kunne brukes for å forene teknologi og selskaper.

Nå måtte hun lære mer om hvordan produkter ble utviklet. For å komme inn i energisektoren, måtte hun forstå engineering – uten å skulle bli ingeniør.

"Det var uvurderlig å samarbeide med CEO´er, gründere og folk fra helt andre selskaper og bransjer. BI skilte seg ut gjennom den tette kontakten med ledere fra energisektoren, som løftet studiet til et høyere nivå."

Fatima Sani

Regional Manager, Google

360-graderperspektiv

- Jeg hadde en shortlist der jeg til slutt sto igjen med to alternativer. Det ene var en skole i Tyskland, med et heltidsprogram som krevde to år borte fra jobb. Det andre var et samlingsbasert Executive Program ved BI, sier Sani.

Som 29-åring søkte hun seg til BI og studiet Executive Master of Management in Energy. Programmet er et samarbeid mellom BI og kjente IFP i Paris (da inkluderte det også Universitetet i Berkeley), og gir et overblikk over hele verdikjeden i energisektoren, fra policy og lovgivning til teknologi, forskning og finansiering.

Gjennom kvartalsvise samlinger med forelesere både fra institusjonene og industrien, selvstudier og en avsluttende oppgave som skrives i samarbeid med andre deltakere, får du det 360-graderperspektivet som er nødvendig for å lykkes lederroller i en sektor preget av rask omstilling.

- Det var uvurderlig å samarbeide med CEO´er, gründere og folk fra helt andre selskaper og bransjer. BI skilte seg ut gjennom den tette kontakten med ledere fra energisektoren, som løftet studiet til et høyere nivå, sier Sani.

Hun mener kunnskapen de tilegnet seg gjennom studiet ble mer relevant gjennom å være i jobb ved siden av.

LÆR FRA EKSPERTENE - I OSLO OG PARIS

Form din fremtid med en mastergrad som utvikler din helhetlige forståelse av sentrale energispørsmål. Les mer om graden Executive Master of Management in Energy

Uvurderlig å praktisere kunnskapen umiddelbart

- Det er så mye innovasjon og endring i energisektoren, at det er ekstremt viktig å kunne ta i bruk og praktisere det du lærer med en gang. Derfor er det av uvurderlig betydning å kunne trekke seg litt til side, for så å komme raskt tilbake i jobb igjen med faglig påfyll og oppdatert kunnskap, sier Sani.

Underveis i studiet beholdt hun også kontakten med lederen som først ikke hadde gitt henne jobben. Etter studiet søkte hun på nytt – og fikk – stillingen som Business Development Manager for Googles Access and Energy Department.

En av de første oppgavene var å gå sammen med telecomselskaper for å bygge ut fiber i utviklingsområder.

- Jobben min var å identifisere de landene som oppfylte Googles forretningskriterier, og utvikle partnerskapsmodeller for den infrastrukturen vi skulle bygge. Her fikk jeg bruke alt jeg hadde lærte fra EMME-programmet; som politisk analyse, regulative forhold, infrastruktur og finansiering. Jeg etablerte kontakt med lokale myndigheter, potensielle partnere og internasjonale organisasjoner som Verdensbanken og IFC. Med BI og EMME-programmet hadde jeg gått fra å være teknologispesialist til å lede infrastruktur-prosjekter, sier Fatima Sani.

LEDERUTVIKLING MED GLOBALT FOKUS

Executive MBA er rangert blant verdens hundre beste, og er en anerkjent grad for deg som ønsker å utvikle karrieren i en global kontekst.