Artikkel

Personlig økonomi i skolen – støtte til videre­utdanning av lærere

Bedre kunnskap om personlig økonomi handler ikke bare om å unngå luksusfellen, men også om å planlegge for boligkjøp, låneopptak, familieetablering og langsiktig sparing til pensjon.

Ungdom og unge voksne bør vite at det kreves betydelig egenkapital og generelt god orden i økonomien for å kjøpe bolig, og de må kjenne til sentrale begreper som kjøpekraft, rentesrente og risiko for å kunne vurdere langsiktig sparing. Mange er i dag uvitende om økonomiske fallgruver og negative konsekvenser av dårlig privatøkonomisk styring. Dette kan lett resultere i redusert livskvalitet og dårlig livsmestring.

Samfunnet er tjent med at de unge lærer mer om personlig økonomi, men i dag er opplæring på dette området i stor grad overlatt til foreldre og foresatte, med den ulempe og utfordring at dårlig økonomisk atferd ofte går i arv og føres videre til neste generasjon.

Finansnæringen har i mange år samarbeidet aktivt med skolene for å bidra til å gi barn og unge bedre økonomiforståelse. Finansnæringens engasjement i skolenes økonomiundervisning er et godt eksempel på at det nytter med innsats fra privat sektor for å sikre kvalitet i opplæringen.

Skolene bør likevel ha en nøkkelrolle i å formidle kunnskap om personlig økonomi til ungdommen, og det er derfor viktig at det er lærerne selv som øker sin kompetanse og kunnskap innen dette fagfeltet.

Handelshøyskolen BI erkjenner viktigheten av å øke ungdommens kompetanse og kunnskap om egen økonomi. Høsten 2017 lanserer BI derfor et nettbasert videreutdanningskurs innen personlig økonomi rettet mot lærere i ungdomsskolen og videregående skole som ønsker dypere forståelse og kompetanse innen fagområdet. Kurset er lagt opp fleksibelt og nettbasert og kan enkelt gjennomføres selv om man er i full jobb. Kurset gir 7,5 studiepoeng og gjennomføres på ett semester. Lærerne som tar kurset vil bli en ny ressurs for sin skole, og vil kunne bidra på tvers av årstrinn og fagfelt

Etterutdanning av lærere er noe det offentlige har ansvar for, men midlene er begrenset. Personlig økonomi er et tverrfaglig tema, og det faller derfor utenfor Regjeringens satsing. For å bygge opp og øke fokuset på fagområdet, har finansbransjen nå en gylden mulighet til å vise samfunnsansvar ved å tilby dekning av kurskostnadene for lærere som ønsker å ta dette etterutdanningskurset ved siden av vanlig jobb.

Det å utlyse et videreutdanningsstipend for lærere som vil øke sin kompetanse innen fagområdet personlig økonomi, kan gi gode muligheter for positiv profilering og er en fin måte å vise samfunnsengasjement og ansvar på. Det er også en flott mulighet for bankene å hjelpe de lokale skolene med økt kompetanse innen fagområdet, samt være med på å virkelig gjøre en forskjell for ungdommens kunnskap om personlig økonomi, og på den måten bidra til at bransjen skaffer seg kunnskapsrike og kritiske kunder i fremtiden.

Kontakt:

For mer informasjon, ta kontakt med Gry Varre, Handelshøyskolen BI (gry.varre@bi.no - tlf. 97 67 10 64)

Se hele vårt tilbud på Executive videreutdanning.