Roboten kommer, enten vi vil det eller ikke

I HBO-serien Westworld reiser mennesker til fornøyelsesparken ved samme navn for å få utløp for sine indre demoner. Roboter som ser ut som mennesker blir ofre for rike folk som gjør akkurat det de føler for uten at det får konsekvenser. Robotteknologien har høy underholdningsverdi, men nå er kunstig intelligens også på full fart inn i arbeidslivet. Utfordringen er at nordiske ledere er verdens mest skeptiske i synet på de fremtidige robotkollegene.

Norske ledere er nødt til å forberede seg på en svært annerledes arbeidshverdag i tiden som kommer. En arbeidshverdag der intelligente maskiner kan løse mange av dagens arbeidsoppgaver både raskere og mer effektivt enn mennesker.

Kort fortalt er kunstig intelligens en betegnelse for intelligente maskiner og programvare med fire følgende kjennetegn: De kan sanse, forstå, handle og lære. Gjennom store datamengder kan de raskt trekke konklusjoner, foreslå løsninger, fatte beslutninger og handle. Minst en tredjedel og kanskje mer enn halvparten av dagens jobber vil kunne utføres av maskiner i fremtiden.

– I løpet av de neste 10-15 årene kommer kunstig intelligens og robotikk til å utløse de største omveltningene på arbeidsplassen siden den industrielle revolusjonen, sier postdoktor Vegard Kolbjørnsrud ved Handelshøyskolen BI.

Sjefer har ikke noe i mot å kvitte seg med kjedelige oppgaver

Sammen med kolleger fra Accenture Institute for High Performance, har Vegard Kolbjørnsrud spurt 1770 ledere i 14 land på tre kontinenter om jobben deres og hvilke holdninger de har til bruk av kunstig intelligente systemer. Lederne er rekruttert fra alle ledernivåer i organisasjonen.

Resultatene, som er publisert i Harvard Business Review og Strategy & Leadership, viser blant annet at tre av fire nordiske ledere tror kunstig intelligens kommer til å gjøre jobben deres mer effektiv og interessant, og er positive til å la intelligente maskiner ta over administrative oppgaver som rapportering, planlegging, fordeling av ressurser og oppfølging av rutiner. Men de ser helst at maskinene holder seg unna de viktige beslutningene på arbeidsplassen.

 

Skeptiske til å ta i mot råd

For undersøkelsen viser at færre enn én av ti nordiske ledere vil stole fullstendig på rådene fra intelligente systemer når de tar viktig beslutninger i fremtiden. Til sammenligning svarer nesten halvparten av lederne i utviklingsland at de er helt sikre på at de vil følge slike råd.

Nordiske ledere er også skeptiske til å la maskiner overvåke og evaluere jobben de gjør. Her svarer kun 14 prosent at de er helt enige, mot 61 prosent i Kina.

Om kunstig intelligens vil true jobben deres i fremtiden er de mindre bekymret for. Kun én av fem nordiske ledere frykter dette, noe som er vel halvparten av det internasjonale gjennomsnittet.

Følger ikke med på siste teknologinytt

Til tross for at Norge og resten av Norden ofte kommer godt ut på statistikker for digitalisering, er ikke nordiske ledere spesielt ivrige etter siste nytt fra teknologibransjen. 

Nesten fire av ti av de spurte nordiske lederne erkjenner at de sjelden får med seg teknologinyheter. En tilsvarende andel av lederne i fremvoksende økonomier følger med på slike nyheter hver eneste dag.

– Sunn skepsis er ikke til hinder for vår evne til å i bruk ny teknologi – snarere tvert i mot. Men hvis skepsisen blir til motvilje mot å prøve, blinker varsellampene, advarer Kolbjørnsrud.

Vi må ikke bli utkonkurrert

Omgivelser og teknologi i hurtig endring og stor usikkerhet favoriserer virksomheter som er smidige, som tør å eksperimentere og som er flinke til å lære, mener Kolbjørnsrud.

Han peker på viktigheten av at vi ikke må bli utkonkurrert av de fremvoksende økonomiene i Asia, som er mye mer offensive og omstillingsklare når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

– Det er bekymringsfullt at norske og nordiske ledere er blant verdens mest skeptiske og minst kunnskapsrike om kunstig intelligens. Dette er en lærende teknologi, som blir bedre med erfaring. Denne gangen er det både maskinene og menneskene som skal lære, og det er viktig å komme i gang tidlig, sier han.

Hold deg relevant på arbeidsmarkedet

Fordi det vil bli så å si umulig for oss dødelige å konkurrere med intelligente roboter i rutinearbeid og håndtering av store mengder informasjon i fremtiden, er det viktig å forstå hvordan man skal holde seg oppdatert og relevant på arbeidsmarkedet fremover.

– Kunnskapstilfang og omstilling i arbeidsmarkedet skjer raskere enn noen gang, særlig med tanke på teknologisk utvikling. Det er helt nødvendig å tilegne seg ny kunnskap når verden endrer seg såpass raskt, forteller Kristin Dahl, Direktør for Executive Master of Management på BI.

FAGLIG PÅFYLL TIL HØSTEN?

Høsten 2017 har BI oppstart på en rekke kurs og studier fra master- til bachelornivå. Videreutdanning på BI er tilrettelagt for gjennomføring ved siden av full jobb, og gir deg verktøy du kan ta i bruk fra første dag. 8 av 10 sier videreutdanning på BI har gitt dem nye karrieremuligheter. 

Se hele tilbudet her

Så hvordan ser fremtidens jobber ut?

Ifølge Kolbjørnsrud blir kreativitet og sosiale ferdigheter enda viktigere når maskinene inntar arbeidsplassene våre. Det er områder vi mennesker er vesentlig bedre på enn maskiner. Som han sier:

– Det er jo vanskelig å tenke utenfor boksen når du er en boks. I nær fremtid blir det avgjørende at mennesker og maskiner jobber sammen om å komme frem til de beste løsningene, avslutter Kolbjørnsrud.

Seks råd til ledere

Vegard Kolbjørnsrud har med bakgrunn i studien utarbeidet seks praktiske råd til ledere som ønsker å lykkes i et arbeidsliv der kunstig intelligens vil spille en stadig mer sentral rolle.

  1. Overlat de administrative oppgavene til intelligente maskinene
  2. Bruk mer av tiden på oppgaver som krever menneskelig dømmekraft og vurderingsevne. Tilpass rekruttering og lederutvikling til dette.
  3. Se på intelligente maskiner som kolleger. Mennesker og maskiner får til mer sammen enn hver for seg.
  4. Tenk på lederjobben som en designerjobb, der du legger til rette for at medarbeidernes kreativitet omsettes i løsninger som fungerer i praksis.
  5. Utvikle sosiale ferdigheter for å få ledere og medarbeidere til å jobbe sammen i nettverk. Intelligente maskiner på arbeidsplassen vil føre til mer samarbeid – ikke mindre.
  6. Begynn å eksperimentere med kunstig intelligens nå, og involver ledere og ansatte på alle nivåer av organisasjonen. Både mennesker og intelligente maskiner lærer av erfaring, og teknologiskepsisen overvinnes best gjennom førstehåndskjennskap.