Profilintervju

Slik blir roboten som kollega på jobben

Roboter er på full fart inn i alt fra kundesenter til styrerom og skal kunne gjøre norsk arbeidsliv bedre. Bare de holder seg unna julebordet.

Kunstig intelligens og roboter som tar stadig flere oppgaver. Om du fortsatt tror dette er science fiction: Tro om igjen. Robotene blir stadig mer intelligente, og nå også lærende – det vil si at de kan gjenkjenne mønstre i data, forstå sammenhenger og lære av erfaring.

Allerede for flere år siden utnevnte Hongkong-baserte Deep Knowledge Ventures en algoritme til styremedlem. Algoritmen var god til finansiell analyse og å analysere data fra medisinske tester – to nøkkelegenskaper for et investeringsselskap innen medisinsk teknologi. Algoritmen fikk derfor stemmerett i investeringsbeslutninger.

Trussel eller mulighet?

Algoritmen erstattet ikke et menneske, men kom inn i kollegiet. Det gir noen frempek om hva som vil komme, sier Vegard Kolbjørnsrud, postdoktor ved Institutt for strategi ved BI og seniorforsker i Accenture.

Så er spørsmålet: Når roboter allerede nå kan alt fra å erstatte kundeservice til å skrive enkle redaksjonelle artikler basert på finansielle rapporter eller sportsresultater og gi investeringsråd ut fra datamengder et menneske aldri kan prosessere – bør du da føle deg truet?

Ikke nødvendigvis, ifølge Kolbjørnsrud.

- Når det snakkes om kunstig intelligens og roboter i media, er det nesten alltid snakk om menneske mot maskin. Men det er ikke hele historien. Du har nemlig to typer virkninger. Automatiseringen vil føre til at mange ganske fort vil oppleve at oppgaver blir overtatt av maskinene. Men den andre effekten er det som handler om støtte og forsterking: At mennesker og maskiner sammen kan få til noe bedre enn hver for seg.

Dette samspillet trekkes også frem av Sut I. Wong, professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI.

Matematikk og sosiale ferdigheter

Ser du på historien er mennesker ganske tilpasningsdyktige. Så du kan heller se mer positivt på det. Maskinen tar de oppgavene jeg ikke liker, og så kan jeg heller bruke tiden på noe bedre, sier hun.

Å ha en robot som kollega, bringer imidlertid med seg et annet spørsmål som særlig vil interessere organisasjonens HR-avdeling. Hvilke egenskaper trenger du egentlig for å spille på lag med kunstig intelligens?

- Kunnskap om matematikk og sosiale ferdigheter sier Sut I. Wong

Matematikken er viktig for å vite hvordan du skal forstå all data som vil bli generert. Sosiale ferdigheter trengs fordi samspillet mellom mennesker blir viktigere når maskiner gjør andre deler av jobben for oss. Empati er et eksempel på en slik ferdighet. Jo mer empatiske vi er, jo bedre forutsetninger har vi for å kunne forstå og kople alt som skjer rundt oss til mening.

Nordiske ledere mest skeptiske

Hvor raskt du må forholde deg til en robot i kontorlandskapet kommer an på virksomheten du jobber i. Vegard Kolbjørnsrud har sammen med forskere i Accenture gjennomført en undersøkelse blant nesten 1800 ledere fordelt på tre kontinenter om holdningen til kunstig intelligens og hvordan det vil påvirke deres arbeidshverdag.

Der kommer det frem at ledere i Norden er langt mer skeptiske til å ta i mot råd fra maskiner enn ledere særlig i fremvoksende økonomier. Skepsisen er knyttet til det å bli overvåket og evaluert av intelligente maskiner, men også hvorvidt rådene faktisk er til å stole på. Men dersom man overkommer disse hindrene, man forstår hvordan systemene fungerer og systemene viser at de duger over tid med, vil også nordiske ledere la seg overbevise.

Medvirkning er nøkkelen

- Dette sier noe om hva som skal til for at samspillet mellom mennesker og maskiner skal fungere. Medvirkning og deltakelse er viktig når det skal rulles ut. Ikke bare for å få folk til å forstå hva systemene kan, men også fordi systemene må trenes i det de skal ta over eller støtte, sier Kolbjørnsrud som sammenligner maskinene med elever på videregående skole

- De er talentfulle, men er ikke i stand til å gjøre en jobb på egenhånd. De må læres opp først. Så det blir nok en fase der maskinene vil ha uttalelsesrett, men ikke beslutningsrett.

- Så da er det bare å ønske robotene velkommen i kollegiet?

- Ja, i veldig mange tilfeller kan de gjøre livet ditt på jobben bedre. Men det er ikke sikkert du ville hatt en robot som registrerte og logget alt som ble sagt og gjort på julebordet.