Executive - videreutdanning

Helseledelse

BIs lederutdanning for helsepersonell er spesielt tilpasset de faglige utfordringene helseledere møter.

Helseledelse

Dette masterprogrammet bidrar til å utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenestene, som kan håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Programmet kan inngå i graden Executive Master of Management

 

Bachelor of Management med fordypning i helseledelse

Denne bachelorgraden er utviklet spesielt for deg som jobber i helsesektoren og ønsker kompetanse innen ledelse. Du kan også ta de enkelte programmene separat uten å ta hele graden.

Programmene kan inngå i graden Bachelor of Management med fordypning i helseledelse.

"Masterprogrammet i Helseledelse er en lærerik reise, med dyktige forelesere som virkelig engasjerer. Emnene er relevante for å møte de utfordringer vi står overfor i det offentlige. Jeg har fått et utvidet perspektiv på hva ledelse egentlig handler om."

Morten Aastad

Mellomleder psykisk helse og rustjenester, Asker kommune

"Da jeg begynte på lederutdanning på BI, forsto jeg at vi alle har våre måter å lede på – og at de fleste er like usikre som meg. Jeg lærte å våge og vise svakheter. Det ga meg en helt ny ro, og en evne til å stole på meg selv – og dermed også kollegaene mine."

Hilde Helland

Tidligere daglig leder, Manglerudhjemmet

BI Business Review

Åtte teser om hvorfor det tar så lang tid å digitalisere helse og omsorg

Hvorfor i all verden går det så tregt med digitaliseringen av norsk helsevesen?

BI Business Review

Hvilke verdier leverer helsetjenesten?

Kan helsetjenesten forsvare kostnadene? Svaret må bero på hvor stor «inntektssiden» er - de verdiene helsetjenesten gir oss.

BI Business Review

Et todelt helsevesen vokser frem

Jeg tror dessverre vi går mot en kraftigere todeling av norsk helsevesen i årene som kommer, advarer Dag Morten Dalen.

BI Business Review

Veiviser til bedre helsetjeneste

Skal framtidens helsetjeneste gjøre oss friskere, må vi lykkes med å skape samspill på tvers av fag og organisasjoner, mener Thomas Hoholm.