Executive - videreutdanning

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er lovpålagt i alle bedrifter og organisasjoner, og et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar også til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. HMS er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- kurs over ett semester

Gjennom dette kurset får du grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø, praktisk HMS-arbeid, risikovurderinger og kriseledelse.

 

Helse, miljø og sikkerhet - HMS 

- masterprogram over ett år

I dette masterprogrammet lærer du å sette HMS i system, for å skape en tryggere og mer omsorgsfull arbeidsplass basert på vitenskapelig basert kunnskap. Vi ser på generell organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og du får innsikt i tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk.

HMS er et lederansvar og programmet gir deg innsikt i hvordan du som leder skal ivareta og videreutvikle organisasjonen for å oppnå en sunn og fremragende HMS-kultur.

"The courses are aimed at managers and top leaders that want to gain a strategic-level understanding of their role in Health, Safety and Environment (HMS). The courses looks at HMS from a holistic perspective that starts with the role of leadership and strategy, and drills all the way down to the individual psycho-socio working environment. Participants will learn from cases, discussions, group presentations, interactive roleplay, and simulations"

Eric Arne Lofquist

Førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon, BI

Kontakt oss

Hvilke kurs eller studier passer for deg? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene! Du kan også avtale tid for personlig veiledning slik at du får et studieopplegg som passer for deg.

Vi gleder oss til å høre fra deg!