Executive - videreutdanning

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er lovpålagt i alle bedrifter og organisasjoner, og et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar også til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. HMS er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- kurs over ett semester

Gjennom dette kurset får du grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø, praktisk HMS-arbeid, risikovurderinger og kriseledelse.

 

Helse, miljø og sikkerhet - HMS 

- masterprogram over ett år

I dette masterprogrammet lærer du å sette HMS i system, for å skape en tryggere og mer omsorgsfull arbeidsplass basert på vitenskapelig basert kunnskap. Vi ser på generell organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og du får innsikt i tiltak egnet til å redusere sykefravær og personalgjennomtrekk.

HMS er et lederansvar og programmet gir deg innsikt i hvordan du som leder skal ivareta og videreutvikle organisasjonen for å oppnå en sunn og fremragende HMS-kultur.

"The courses are aimed at managers and top leaders that want to gain a strategic-level understanding of their role in Health, Safety and Environment (HMS). The courses looks at HMS from a holistic perspective that starts with the role of leadership and strategy, and drills all the way down to the individual psycho-socio working environment. Participants will learn from cases, discussions, group presentations, interactive roleplay, and simulations"

Eric Arne Lofquist

Førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon, BI