Executive

Hvorfor videreutdanning?

Føler du at det du lærte på skolen ikke holder lenger? At du står i fare for å bli forbigått av yngre krefter? Eller har du kanskje et fag du brenner for eller et prosjekt som krever mer kunnskap innen et emne?

Det er flere grunner til hvorfor videreutdanning er et smart valg. Det gir:

  • Faglig oppdatering
  • Dokumenterbar kunnskap
  • Bedre lønn
  • Utvidet kontaktnett 

BI Executive tilbyr mer enn 200 kurs og programmer du kan ta ved siden av jobb. 

Faglig oppdatering

Vi begynner å bli litt lei av å høre om ”det digitale skiftet”, om hvilke krav millennials har til arbeidslivet og hvordan Uber og Airbnb har endret forretningstankegangen.

Men sannheten er at veldig mye gammel kunnskap om Business Management, økonomi og markedsføring er utdatert! Det er mye du lærte på skolen som ennå gjelder, men det skjer så mye nytt at det er vanskelig å  følge med.

Det er derfor Handelshøyskolen BI bruker mye ressurser på forskning. Våre forskere og forelesere går vitenskapelig til verks og ser på hvilke teorier og praksis som faktisk fungerer.  Denne kunnskapen blir tatt ut i undervisningen slik at du som student lærer hva som skaper en vinnerbedrift.

Fellesnevneren for deltidsstudentene våre er at de er kunnskapshungrige og endringsvillige. De vet at de MÅ være på hugget og ta til seg endringene gjennom faglig oppdatering.

Dokumentert kunnskap fra en triple crown skole

Det er vanskelig å dokumentere jobberfaring. Skal en søke ny jobb eller imponere en ny sjef, kan det være vanskelig å få frem hva årene på jobb er verdt. Ved å ta kurs eller studier ved siden av jobb får du dokumentert hvilket kunnskapsnivå du innehar. 

BI er Norges eneste ”triple crown” skole. Det vil si at utdannelsen er akkreditert av tre internasjonale organisasjoner, som hvert år setter knallharde krav til kvaliteten på undervisningen.

  • På verdensbasis har kun 1 % av alle handelshøyskoler klart å oppnå trippel akkreditering.
  • BI er en av de beste høyskolene i Skandinavia på ”European Business School Ranking

Utdanning gir bedre lønn

Vi får direkte tilbakemeldinger fra studenter om at de har fått lønnsøkning som følge av bestått videreutdanning. I følge vår arbeidsmarkedsundersøkelse får 9 av 10 bedre jobbtilfredshet, høyere lønn eller ny jobb. 

Utvidet kontaktnett i næringslivet

En ofte oversett fordel med studier ved siden av jobb er de kontaktene du knytter i klassen. Klassen består av andre som har noenlunde like bekymringer og utfordringer som deg. Dette er folk du kan lære av og som kan lære av deg!  

BI er fokusert på gruppearbeid og caseløsing, noe som gir anledning til å bli godt kjent med både medstudenter og forelesere. Veldig mange vennskap og nyttige kontakter starter i klasserommene våre.

 

Fagmiljø og forskning

BIs forelesere har solid erfaring og nettverk fra næringslivet, men vi gjør også en betydelig forskningsinnsats. BI skal finne og sette standarden for hvordan virksomheter skal ledes i fremtiden. Denne forskningen får du som student mye glede av gjennom fersk og oppdatert kunnskap. Vårt tette samarbeid med offentlig og privat næringsliv sørger for at fag du tar hos oss gir deg praktisk kunnskap som næringslivet trenger. Og på den måten gjør kunnskapen fra BI deg mer ettertraktet på jobbmarkedet.