Executive - videreutdanning

Samarbeidsavtale mellom BI og ECONA

Ta regi på fremtiden din. Som medlem i Econa vil du få refundert en del av studieavgiften for kurs og programmer på deltid.

Econa logo


Å lære hele livet blir stadig viktigere. Handelshøyskolen BI og Econa samarbeider for å gi deg som Econa-medlem mulighet til å styrke din kunnskap innen aktuelle og relevante kompetanseområder.

Vi er opptatt av at du skal ha mulighet til å tilegne deg kompetanse og lederkapasitet for å bidra til å skape endring og fremdrift.

Med BI sin styrke og posisjon innenfor forskning på ledelse, strategi og økonomi vil du gjennom det brede videreutdanningstilbudet kunne skaffe deg nødvendig kunnskap og innsikt for å håndtere endringer og utvikle løsninger.

Gjennom avtalen mellom Econa og Handelshøyskolen BI får du refundert en del av studieavgiften for kurs og programmer på deltid.

Hvilken kompetanse trenger du?

Med videreutdanning på BI holder du deg faglig oppdatert og stiller sterkere i et arbeidsmarked i rask utvikling. Kursene er lagt opp for at du kan ta dem ved siden av jobb.

Avtalens innhold

Avtalen omfatter videreutdanningstilbud ved alle BIs campuser og på nett. Handelshøyskolen BI har campuser i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim og studietilbudene varierer mellom campusene.
NB! Master of Science, fulltids bachelorstudier og PhD omfattes ikke av avtalen.

Avtalen gjelder for alle Econas medlemmer og forutsetter at du er medlem i Econa både når du melder deg på et studietilbud og når refusjonen skal beregnes. Minimum 5% og maksimum 10% av studieavgiften vil bli refundert.

Jo flere av Econas medlemmer som benytter seg av tilbudet, jo høyere blir tilbakebetalingen for hver enkelt, med trinnvis økning opp til 10 %. Medlemmene er garantert 5 % tilbakebetaling for studietilbudene som omfattes av avtalen.

Refusjonen er en medlemsfordel for Econas medlemmer og derfor et forhold mellom Econa og hvert enkelt medlem.

Slik søker du:

  • Fyll inn ditt kurs eller program i studietilbudet
  • Fyll inn søknadsskjemaet. NB! Du må legge inn Econas søkekode Econa101 for å utløse bonus

Søkerkoden legges inn av søker like før søknaden sendes inn. 

Utbetaling av refusjonsbeløpet


Etter årsskiftet hvert år blir det beregnet hvor stor andel av studieavgiften som blir refundert. Econa utbetaler deretter fast refusjonsbeløp til hvert enkelt medlem. Dersom studiet går fra høst til vår, vil utbetalingen skje i to omganger, siden studieavgiften faktureres over to semestre. Det er mulig å betale hele studieavgiften på en gang slik at du får hele refusjonsbeløpet tilbakebetalt samlet. Gi beskjed til BI innen 1.desember dersom du ønsker å betale vårens studieavgift før nyttår.

Kriteriene for refusjon

  • Du er medlem i Econa når du søker om opptak og når refusjon beregnes i januar påfølgende regnskapsår
  • Du har oppgitt koden Econa101 til BI når du søker om opptak
  • Faktura for kurset/programmet er betalt innen oppgitt betalingsfrist

Spørsmål om refusjon rettes til Econa: