Executive - videreutdanning

Samarbeidsavtale med ECONA

Som medlem i Econa vil du få refundert en del av studieavgiften for kurs og programmer på deltid.

Econa logo

 

Econa og Handelshøyskolen BI har inngått en avtale som innebærer at alle medlemmer i Econa får refundert en del av studieavgiften for kurs og programmer på deltid.

Avtalen gjelder for alle Econas medlemmer og forutsetter at du er medlem i Econa både når du melder deg på et studietilbud og når refusjonen skal beregnes. Minimum 5% og maksimum 10% av studieavgiften vil bli refundert. Jo flere av Econas medlemmer som benytter seg av tilbudet, jo høyere blir tilbakebetalingen for hver enkelt, med trinnvis økning opp til 10 %. Medlemmende er garantert 5 % tilbakebetaling for studietilbudene som omfattes av avtalen.

 

Avtalen gjelder følgende studietilbud:

Avtalen omfatter videreutdanningstilbud ved alle BIs campuser og på nett. Handelshøyskolen BI har campuser i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim og studietilbudene varierer mellom campusene. NB! Master of Science, fulltids bachelorstudier og PhD omfattes ikke av avtalen.

Hvilken kompetanse trenger du?

Med videreutdanning fra BI holder du deg faglig oppdatert. Les mer om vårt tilbud her.

Slik søker du

  • Finn frem til et kurs eller program i studietilbudet
  • Klikk på søkeknappen på siden til det aktuelle kurset og fyll ut digital søknad. VIKTIG! Legg inn Econas SØKEKODE Econa101 for å ha rett til refusjon. Dersom du ikke legger inn denne koden vil det ikke bli utbetalt penger til deg. 

Kriteriene for refusjon

  • Du er medlem i Econa både når du søker om opptak og når refusjon beregnes i januar påfølgende regnskapsår.
  • Du har oppgitt koden Econa101 til BI når du søker om opptak.
  • Faktura for kurset/programmet er betalt innen oppgitt betalingsfrist.

Utbetaling av refusjonsbeløpet

Etter årsskiftet hvert år blir det beregnet hvor stor andel av studieavgiften som blir refundert. Econa utbetaler deretter fastsatt refusjonsbeløp til hvert enkelt medlem. Dersom studiet går fra høst til vår, vil utbetalingen skje i to omganger, siden studieavgiften faktureres over to semestre. Det er mulig å betale hele studieavgiften på en gang slik at du får hele refusjonsbeløpet tilbakebetalt samlet. Gi beskjed til BI innen 1. desember dersom du ønsker å betale vårsemesterets studieavgift før nyttår.

Executive MBA

BIs Executive MBA er en høyt annerkjent grad skreddersydd for ledere og de med lederambisjoner som ønsker å utvikle karrieren i en global kontekst.

Executive Master of Management in Energy

Denne mastergraden forbereder deg for de mest ettertraktede lederstillingene i dagens og fremtidens energisektor. 

Kontakt oss

Hvilke kurs eller studier passer for deg? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene! Du kan også avtale tid for personlig veiledning slik at du får et studieopplegg som passer for deg.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Hva skjer? Finn informasjon om kommende aktiviteter her.