Executive - videreutdanning

Rammeavtale med ECONA

Econa har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI.

Econa logo

Hvem gjelder avtalen for og hva omfatter den?

Avtalen gjelder for alle Econas medlemmer og forutsetter at du er medlem i Econa både når du melder deg på et studietilbud og når bonus skal avregnes. Den omfatter videreutdanningstilbud ved alle BIs campuser og på nett. Handelshøyskolen BI har campuser i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim og studietilbudene varierer mellom campusene. NB! Master of Science, fulltids bachelorstudier og PhD omfattes ikke av avtalen.

Avtalen gjelder følgende studietilbud:

 • Executive Master of Management
 • Executive MBA
 • Bachelorprogrammer
 • Bachelorstudier på nett
 • Høyskolekurs på nett
 • Spesialkurs
 • Executive Short Programmes

Avtalen innebærer at Econamedlemmer får refundert minimum 5% og maksimum 10% av studieavgiften. Jo flere av Econas medlemmer som benytter seg av tilbudet, jo høyere blir bonus/rabatt for hver enkelt, med trinnvis økning opp til 10 %. Du er garantert 5 % tilbakebetalt på programmene som omfattes av avtalen. Etter årsskiftet hvert år gjør BI en avregning av innbetalt studieavgift fra Econas medlemmer og beregner bonus.

Kriteriene for å få rabatten:

 • Du er medlem i Econa både når du melder deg på kurs eller videreutdanning og når bonus/ rabatt avregnes i januar påfølgende regnskapsår.
 • Du har oppgitt koden Econa101 til BI i registreringsskjemaet til programmet.
 • Faktura for programmet er betalt innen oppgitt betalingsfrist.

Studietilbud

Se hele vårt studietilbud ved Executive - videreutdanning

Slik søker du

 • Finn ditt kurs eller program i studietilbudet
 • Fyll inn søknadsskjemaet. NB! Du må legge inn Econas SØKEKODE Econa101 for å utløse bonus.

Søkerkoden legges inn av søker like før søknaden sendes inn.

Betaling av studieavgift og utbetaling av bonus

Du betaler vanlig studieavgift innen oppgitte frister og får bonusen refundert av Econa etter årsskiftet. Dersom studiet går fra høst til vår, vil utbetalingen skje i to omganger, siden studieavgiften faktureres over to semestre. Det er mulig å betale hele studieavgiften på en gang slik at du får all bonus tilbakebetalt samlet. Gi beskjed til BI innen 1. desember dersom du ønsker å betale vårsemesterets studieavgift før nyttår.

Econa står for tilbakebetalingen til det enkelte medlemmet.

Kontakt oss

Hvilke kurs eller studier passer for deg? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene! Du kan også avtale tid for personlig veiledning slik at du får et studieopplegg som passer for deg.

Vi gleder oss til å høre fra deg!