Executive

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

1. Informer familie og arbeidsgiver 

Familien blir din viktigste støtte, så involver dem og be om forståelse for at du i perioder må nedprioritere daglige plikter. Hold arbeidsgiver og kollegaene dine oppdatert om hvilke dager du er på forelesninger og hvordan arbeidsoppgavene ivaretas når du er borte.

2. Skaff deg oversikt 

Start med å lese forelesningsplaner, pensumlister og kursbeskrivelser. Lag en realistisk leseplan og oppdater kalenderen med alle gjøremål for det forestående semesteret; forelesninger, kollokviegrupper, hva du skal lese når, innleveringsfrister, samt private og jobbrelaterte oppgaver og aktiviteter. Forsøk å finne en balanse mellom studier, familie og jobb. Det kan være vanskelig i begynnelsen, men etter hvert som du finner en rutine på den nye hverdagen vil det gå lettere.

3. Vær strukturert 

Ikke utsett lesingen av pensum. Hold deg til leseplanen, men ikke bli motløs om du ikke klarer å holde deg à jour. Da blir leseplanen et godt verktøy for å få oversikt over hva du ikke har gjort, og du kan fordele arbeidet over flere dager eller uker. Læring forutsetter at du tar deg tid til å reflektere over stoffet du leser, så jevnlig lesing er en mer effektiv vei til gode resultater enn slitsomme skippertak.

4. Repeter 

Repetisjon er den viktigste enkeltfaktoren for å huske, derfor anbefaler vi at du leser pensum før forelesningen slik at du får din første repetisjon allerede på forelesningen. Lag sammendrag av det du leser og understrek det viktigste av pensum direkte i bøkene. Gå gjennom forelesningsnotater og jobb med tidligere eksamensoppgaver. Du har også den fordelen som voksen deltidsstudent at du kan relatere studiene til egen arbeidssituasjon.

5. Delta i kollokviegrupper 

En kollokviegruppe som fungerer godt øker motivasjon og læringslyst. Finn medstudenter som har samme ambisjonsnivå som deg og lag en realistisk møteplan sammen. Det er en forutsetning at dere har laget en plan for hva dere skal diskutere på hvert møte og at alle møter forberedt.

6. Bruk egne erfaringer 

Erfaring er den viktigste fordelen du har som voksen yrkesaktiv student. Bruk den i forelesninger, gruppearbeid og kollokvier. Det du lærer av andre studenter er også kunnskap å ta med videre.

7. Vær nysgjerrig og still spørsmål 

Du er student fordi du skal lære noe nytt. Derfor er det viktig at du spør når du lurer på noe. Det er sannsynligvis mange som lurer på det samme som deg.

Executive

Slik fungerer videreutdanning