Executive - videreutdanning

Slik lykkes du som deltidsstudent

Å være deltidsstudent kan virke både omfattende og vanskelig å få tid til. Med noen enkle tips og triks kan det være lettere å komme i gang, og ikke minst, fullføre videreutdanningen.

Hvordan strukturere ditt nye studieliv?

 • Vær strukturert: Oppdater kalenderen din med alle gjøremål, slik som forelesninger, tidsfrister og leseplaner. Hvis du har havnet litt bakpå, blir kalenderen et godt verktøy for å få tilbake oversikten.
 • Jobb i grupper: Finn medstudenter med samme ambisjoner som deg og bruk hverandre som sparringspartnere. Samarbeid øker din motivasjon og læringslyst!
 • Sett klare mål: Bestem deg for hva du ønsker å oppnå med studiene, og belønn deg selv med ting som kino, ferie eller en fest når du når målene dine.
 • Planlegg buffer-dager: Bruk dagen til å lese hvis du henger etter, eller ta deg en fridag hvis du ligger godt an.
 • Bruk egne erfaringer: Som en voksen yrkesaktiv student er din egen erfaring en viktig fordel. Bruk den når du organiserer studiene, og hent inspirasjon og kunnskap fra andre studenter.

Jobb + studie + familie = sant

 • Informer partner og familie: Som deltidsstudent er familien din viktigste støtte. Informer dem tidlig, del timeplanen med dem og be om forståelse for at du i perioder må sette av tid til studier.
 • Avklar forventninger: Bli enige om hva som er forventet av deg på hjemmefronten, og kom frem til en løsning som alle er fortrolige med.
 • Planlegg pauser: Fritid er viktig. Kvalitetstid med familien, fysisk aktivitet og søvn gir deg mer energi til å prestere på skole og jobb.
 • Velg riktig kurs/studium: På BI skreddersyr vi utdanningen etter dine behov. Velg noe som passer inn i din hverdag, slik som nettkurs eller programmer med få samlinger i løpet av et semester.

Hvordan få støtte fra sjefen?

 • Å studere på BI betyr at du kan bygge nettverk med nye spennende mennesker, som igjen kan resultere i nye kunder og kontakter som er verdifulle for deg og arbeidsgiveren din.
 • Dersom bedriften du jobber i har behov for den kompetansen du ønsker å tilegne deg, er det mye større sannsynlighet for at sjefen støtter deg – både tidsmessig og økonomisk.
 • Hvis du ikke har noen planer om å bytte jobb, viser du lojalitet overfor sjefen ved å presisere at du liker jobben og har tenkt til å bli.
 • Undersøkelser, både fra BI og andre, viser at folk er mer tilfreds i jobben etter endt utdanning, og at flertallet av ledere mener de ansatte presterer bedre etter studiene.
 • En motivert medarbeider med ny kompetanse er en verdifull ressurs for bedriften.
 • Jo tidligere du informerer arbeidsgiver om planene dine, desto enklere blir det for deg og sjefen å planlegge hvordan du skal kombinere jobb og studier.

På jakt etter ny kompetanse?

BI Executive tilbyr kurs og studier fra bachelor- til masternivå du kan kombinere med jobb, innenfor blant annet bærekraft, ledelse eller digitalisering.