-
Kunnskapspausen

Hva motiverer oss mest på jobb?

Mange jobber kommer med bonuser for å få oss til å prestere bedre. Forskning viser derimot at dette sjeldent fungerer som tenkt. Kan det virkelig stemme at mer penger ikke motiverer oss?

Næringslivet har for lengst forstått at en stor mulighet for konkurransefortrinn ligger i bedriftens ansatte. Det er mye av grunnen til fremveksten av HR-spesialister og avdelinger som legger strategier for hvordan mål kan nås gjennom disse menneskene.

En ting er å tiltrekke seg de riktige folkene, men like viktig blir det å få det beste ut av hver av en av oss som jobber på gulvet. Studier tyder på at motivasjon kan ha like mye å si som evnene våre for prestasjoner i arbeidssammenheng. Derfor er motivasjon et viktig fokusområde for forskere innen ledelse, HR og organisasjonspsykologi.

Bonus kan drepe motivasjonen

I sitt studie av et selskap i finansbransjen undersøkte Professor Bård Kuvaas effekten av bonusordninger. Funnene var blant annet at jo mer selgerne fikk i bonus, jo mer ble de motivert av penger og mindre drevet indre belønninger som glede, mening og mestring.

Problemet med dette er at det er den sistnevnte indre motivasjonen som påvirket arbeidsinnsatsen mest. I tillegg gjorde mer bonuser, altså den ytre motivasjonen, at flere ble motivert for å slutte.

For enklere, repetitive oppgaver kan noe annet være tilfellet, men disse oppgavene er i ferd med å automatiseres bort. Samtidig er Norges arbeidsstokk generelt sett svært høyt utdannet, og mange har en forventning om å bruke kompetansen i form av spennende utfordringer på jobben.

Derfor er behovet for god ledelse kanskje større enn noen sinne.

Så hva kan bedrifter gjøre for å få det beste ut av oss om ikke resultater kommer med mer penger?

Tillit skaper gode prestasjoner

Ledere kan engasjere oss med rett innstilling, i verste fall kan de ødelegge motivasjonen vår. Mye tyder på at de har mye å hente ved å gi sine ansatte mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Førsteamanuensis Ole I Iversen har gjort en studie blant 482 norske ledere og deres medarbeidere. Forutsatt at vi også får støtte fra sjefen, viser forskningen hans at vi presterer bedre når vi får være med å forme jobben vår. Det fører også til at vi trives bedre og er mer fornøyd med sjefen.

Å få muligheten til å påvirke sin egen hverdag kan altså ha mange fordeler. Motsatt kan for tett styring, oppfølging og kontroll drepe motivasjon og føre til at flere slutter.

Mer makt til de ansatte!

Selv om både forskning og arbeidslivet stadig utvikler seg, assosieres ledelse fortsatt med den stereotypiske dominante sjefen. Men hvordan skaper ledere faktisk de beste resultatene?

Professor Øyvind Martinsen har forsket på dette, og hans studie av 2000 ledere og medarbeidere tyder på at svaret tvert imot er å gi mer makt til de ansatte. Ved å la de få mer ansvar og myndighet til å bestemme hvordan oppgaver skal løses, blir de mer produktive i arbeidet sitt.

Suksess forutsetter at ledere delegerer både ansvar og myndighet, koordinerer innsatsen med mål, sikrer at de ansatte er motiverte for å jobbe selvstendig og ikke minst – lærer dem selvledelse.

Synes du ledelse, HR og organisasjonspsykologi er interessant? På BI inngår ledelsesfag i en eller annen form i de fleste programmer. Er du spesielt interessert i HR og organisasjonspsykologi, kan du lese mer om: