-
Kunnskapspausen

Når digitalisering blir en utfordring

Lyst på en attraktiv jobb? Tilegn deg digital kompetanse! Går businessen dårlig? Digitaliser systemene dine! Tatt av tidsklemma? Digitaliser hverdagen din! Digitalisering virker til å være løsningen på det meste, men er det egentlig det?

Kunnskap er, ifølge den britiske filosofen Francis Bacon, makt. Han kalles ofte den moderne teknologiens profet, og var overbevist om at vitenskapelig kunnskap kunne brukes til å fremme menneskers interesser og velstand. Det fikk han rett i. Men heller ikke digitalisering er kun positivt. Her er noen refleksjoner forskere ved BI har gjort seg om dette temaet:

Mørke skyer på himmelen

Moderne teknologi gjør det mulig for oss å handle i matbutikken, være sammen med venner og reise til andre land selv uten at vi behøver å reise oss fra sofaen. Men selv om teknologi og digitalisering har gjort verden mer tilgjengelig for oss, så er det ikke alltid vi klarer å holde tritt. Teknologiens ulemper kan noen ganger gi oss grunn til å stoppe opp og tenke over hva som er viktigst for oss. Førsteamanuensis Tor Bang lister opp noen av de potensielle utfordringene med teknologisk utvikling.

Hit, men ikke lenger

Noen er gode til å finne teknologiske løsninger på problemer. Det gir dem ofte et fortrinn, og i noen tilfeller monopol i et marked. Men det er fort gjort å snuble i sine egne ben om man ikke har tenkt langt nok, og ikke klarer å følge opp. Førsteamanuensis Espen Andersen eksemplifiserer dette med Widerøes teknologihistorie om kortbaner og teknologivalg.

Det enkle er ofte det beste

Det er lett å la seg forføre av teknologiske duppeditter og avanserte datasystemer med uendelige muligheter. Man hører ofte om hvor viktig digitalisering er for å ikke havne bakpå. Men det er ikke alle virksomheter som har behov for den nyeste teknologien for å gjøre det bra. Innovasjon trenger ikke alltid å være dyr eller banebrytende, bare den er smart. Førsteamanuensis Espen Andersen har følgende utfordring til digitaliseringsivrige bedrifter: «Innestengt i mange komplekse systemer ligger det en enkel løsning som er god nok. Har du mot til å slippe den ut?».

Digital teknologi gir økte forskjeller

Selv om digitalisering knytter oss sammen, så skaper den på mange måter også avstand. Nyere forskning viser nemlig at det er tre måter digitalisering kan øke forskjellene mellom oss:

  1. Tilgang: Norge er i digitaliseringstoppen, men flere grupper i samfunnet mangler tilgang til digital teknologi og havner derfor automatisk utenfor.
  2. Ferdigheter: ulike grupper i samfunnet bruker og forstår digital teknologi på ulike måter. Noen er sannsynligvis bedre rustet til for eksempel å unngå overvåkning og beskytte eget personvern.
  3. Konsekvenser: hvor flinke er folk til å bruke digital teknologi til fordel for seg selv? Et eksempel på dette er å spare penger ved å bruke internett.

Førsteamanuensis Christoph Lutz eksemplifiserer disse skillene og skriver: «I datautvinningens tidsalder står livsmuligheter på spill gjennom algoritmenes sortering, vurdering og rangering.»

Digitalisering = velstand?

Mye av forskningen rundt digitalisering handler om økonomiske gevinster og effektivitet. Og de fleste konkluderer med at internett fremmer økonomisk vekst. Men stemmer egentlig det? Førsteamanuensis Per Botolf Maurseth bestemte seg for å utforske dette på egen hånd, og ble overrasket da hans egne resultater ikke stemte overens med majoriteten. Maurseths tolkning av dataene konkluderte at «land med en høy andel internettbrukere hadde betydelig lavere vekst enn land med lavere andel innbyggere på nett.»