Ressurser og muligheter

Eksamen

Les mer om hvordan eksamen gjennomføres, hvordan du kan forbederede deg, og chat med eksamenskontoret hvis du har spørsmål.

Hvordan eksamen gjennomføres

Det er ulike vurderingsformer ved BI;

  • innleveringsoppgaver
  • skriftlig skoleeksamen
  • flervalgseksamen
  • muntlig eksamen
  • aktiv klassedeltakelse

For mer informasjon se studentportalen.

Hvordan kan jeg forberede meg på eksamen?

Du har tilgang til mange tilbud på BI som kan hjelpe deg og gjøre det bra på eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver
En god måte å være forberedt på er å se hva studenter har fått på tidligere eksamener.

Andre spørsmål? Se nettsidene for eksamen på studentportalen @BI, ta kontakt med eksamenskontoret på examoslo@bi.no, eller bruk chatten nedenfor.

Åpningstider for chat: 9-11 og 12-15.

Spørsmål om eksamen?