Ressurser og muligheter

Eksamen

Les mer om hvilke eksamensformer vi har på BI, og chat med en veileder dersom du har spørsmål om eksamener generelt, eller om studier på BI.

Hvordan eksamen gjennomføres

Det er ulike vurderingsformer ved BI;

  • innleveringsoppgaver
  • skriftlig skoleeksamen
  • flervalgseksamen
  • muntlig eksamen
  • aktiv klassedeltakelse

For mer informasjon se studentportalen  (logg inn).

Hvordan kan jeg forberede meg på eksamen?

Du har tilgang til mange tilbud på BI som kan hjelpe deg og gjøre det bra på eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver
En god måte å være forberedt på er å se hva studenter har fått på tidligere eksamener. Dette og annen informasjon kan du se på nettsidene for eksamen på studentportalen, ta kontakt med eksamensadministrasjonen på examoslo@bi.no, eller ring oss på tlf. 4641 0009.

Spørsmål om studier på BI?

Vi gjør oppmerksom på at ved å bruke dette veiledningstilbudet samtykker du til at vi kan behandle de opplysningene du gir, for å levere deg den aktuelle tjenesten.

Chat med oss Ring meg