Lederskolen Bergen Kommune - Presentasjon av prosjektoppgaver

Velkommen til presentasjon av prosjektoppgaver.

Dato: 19. februar
Sted: Handelshøyskolen BI – campus Bergen 3 etg. (Gjestekort utleveres i resepsjonen)
Tid: Programmet starter kl. 14.00.
Middag starter kl. 18.00. 
Kontaktperson: Beate Nilsen, beate.nilsen@bi.no 

Program:

 • Kl. 14.00-14.30 Mat og mingling
 • Kl. 14.30-14.40 Velkommen ved Rita Aud Tveiten og Direktør Elisabeth Seim
 • Kl. 14.40-14.55 Oppsummering av studiet ved fagansvarlig Morten William Knudsen

  Pause

Presentasjon av oppgavene (10 minutter presentasjon + 5 min diskusjon):

 • KL. 15.00-15.15 Gruppe 1: Trine Hansen, Linda Skagen, Bente Johannesen  Fra plan til implementering på Mathopen skole – har det skjedd organisatorisk læring?
 • KL. 15.15-15.30 Gruppe 2: Anita Johansen 
  IA – Ledelse 2.0, NED med sykefraværet.
 • Kl. 15.30-15.45 Gruppe 3: Turid Elgaaen, Siren Taule, Bjarne Aagaard
  På hvilken måte kan en kartlegging av brukernes erfaringer påvirke videreutvikling av aktivitetskortet?
 • Kl. 15.45-16.00 Gruppe 4: Torbjørn Iversen, Sondra Mortvedt, Audun Dalland Sammen for kvalitet – SFO
 • Kl. 16.00-16.15 Gruppe 5: Mona Christin Vedeler, Berit Breistein 
  Hvordan rekruttere sykepleiere til sykehjem i kommunal sektor?
 • Kl. 16.15-16.30 Gruppe 6: Sissel Nesse,  Jan Tenold
  Kulturverdiers betydning for organisatorisk endring i offentlig sektor.

  Kl 16.30-16.45 Pause
 • Kl. 16.45-17.00 Gruppe 7: Ingelin Søraas, Elin Wathne, Ole Daniel Virkesdal Smart omsorg -  løsning på fremtidens utfordringer
  Betydning av Team organisering og endringsledelse i omstillingsarbeid i kommunal helse og omsorgstjeneste.
 • Kl. 17.00-17.15 Gruppe 8: Asgeir Eide Olsen
  Implementering av rammeplan for SFO
 • Kl. 17.15- 17.30 Gruppe 9: Synnøve Aas, Sigrid Teige Øye, Arne Magne Håvardstun "Fra fragmentert til felles servicestandard" - En kartlegging av førstelinjeansatte i Bergen kommune sine synspunkter på en felles servicestandard, og hvordan den kan utvikles.
 • Kl. 17.30-17.45 Gruppe 10: Joachim Bjerkvik, Kjell Fjeldstad, Sølve Randal I Hvilken grad bruker barnevernstjenesten for EMF brukertilbakemelding systematisk i sitt arbeid med brukerne?
 • Kl. 17.45- 18.00
  Oppsummering og avslutning ved fagansvarlig Morten William Knudsen

Kl. 18.00 – Etter-arrangement med mat

Påmelding

Jeg ønsker å delta på