Masterstudier

Opprykkskjema for 5-årig siviløkonom

Opprykk til master for studenter med fem-årig kontrakt.

Til deg som går på tredje året av siviløkonomstudiet  - Bachelor i økonomi og ledelse - eller er i permisjon/forlenget tid på dette studiet.

Vi minner om at alle studenter i tredje året på Bachelor i økonomi og ledelse må sende inn et opprykkskjema i løpet av sitt siste semester. Det gjelder også deg som har permisjon etter bachelordelen av studiet. Dette er uavhengig av hva du velger for neste studieår, om du skal fortsette på master, søke om permisjon, eller melde deg ut.

RUTINER FOR OPPRYKK:

I slutten av juli, etter sensur, blir du automatisk rykket opp til master dersom du:

  • Kvalifiserer til å rykke opp/fortsette på masterdelen
  • Ikke skriftlig har søkt permisjon innen fristen i uke 25
  • Ikke skriftlig har meldt deg ut av studiet. Frist 15. august

NB! Da opprykket gjøres i juli, ber vi deg om å gi oss beskjed så snart som mulig dersom du ønsker å melde deg ut.

Fristen for å sende inn dette skjemaet er forbi. Har du noen spørsmål, ta kontakt med msc@bi.no.