Søknad og opptak

Behandlingstid

Behandlingstiden for opptak til studier ved Handelshøyskolen BI vil variere etter tid på året, hvilket kurs eller studium som søkes til og hvilken utdanningsbakgrunn søker har.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden på en søknad vil være individuell og at behandlingstiden som er skrevet nedenfor vil være veiledende. For at vi skal kunne behandle din søknad må all dokumentasjon være lastet opp til søknaden og sendt inn.

BACHELORSTUDIER - HELTID 

Søkere med søkebakgrunn "Fullfører videregående skole våren 2017"
Søkere med denne bakgrunnen vil ha mulighet til å sende inn søknad uten å legge ved vitnemål frem til de får disse utstedt i juni. Når søknad mottas av BI registreres søknaden i systemet og saksbehandler legger inn hvilken dokumentasjon som må lastes opp til søknaden. Søknaden returneres så til søker som sender inn dokumentasjon så snart den er tilgjengelig. Søker vil motta en beslutning på søknad 2-4 uker etter at all dokumentasjon er lastet opp og sendt inn.

Søknader til bachelor 2. eller 3. studieår som krever innpass fra eksterne studiesteder
Søkere som søker direkte til 2. eller 3. studieår, og ønsker innpass av beståtte fag fra annen høyskole/universitet, må beregne behandlingstid på minimum 2 måneder.

Søknader til bachelorstudier med søkebakgrunnen realkompetanse
Søkere som ønsker vurdering for opptak med bakgrunn i realkompetanse må beregne behandlingstid på opptil 2 måneder. Alle søknader med denne søkebakgrunnen bør være sendt inn med komplett dokumentasjon innen 1. august slik at saksbehandler rekker å behandle søknaden før studiestart. 

Søknader til bachelorstudier med søkebakgrunn 23/5
Søkere som ønsker vurdering for opptak med bakgrunn i 23/5-regelen må beregne en behandlingstid på opptil 4 uker.

Søknader med søknad om særskilt vurdering / dispensasjon
Søkere som ønsker søknaden behandling med særskilt vurdering eller dispensasjon må beregne en behandlingstid på opptil 2-3 måneder, da disse søknadene avgjøres av BIs opptakskomite. Fristen for å søke dispensasjon eller særskilt vurdering er 1. august.

Søknader med bakgrunn i utenlandsk utdanning
Søkere som har sin utdanning fra land utenfor Norden må beregne en behandlingstid på opptil 2 måneder. Krever utdanningen samtidig en godkjenning fra NOKUT, kan ytterligere behandlingstid påberegnes.

MASTERSTUDIER - HELTID 

Prioritert søknadsfrist for alle masterprogrammer heltid er 1. mars.
Dette inkluderer vurdering for godskriving av Master i regnskap og revisjon.

Frist for å søke om stipend: 1. mars 2017
Siste frist for å søke om opptak: 1. august 2017

BACHELOR OF MANAGEMENT - DELTID / NETTSTUDIER 

Behandling av søknader til bachelorstudier på deltid eller nettstudier behandles forløpende. Normal behandlingstid ved komplett søknad er innen en uke.

MASTER OF MANAGEMENT - DELTID 

Behandling av søknader til masterstudier på deltid behandles forløpende.

HØYSKOLEKURS / SPESIALKURS - DELTID 

Behandling av søknader til høyskolekurs eller spesialkurs på deltid behandles forløpende. Normal behandlingstid ved komplett søknad er innen en uke.

PHD-ENKELTKURS 

Behandling av søknader til PhD-enkeltkurs behandles fortløpende.