Søknad og opptak

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen 2017/2018

Kapittel 1 - Generelle regler

Kapittel 2 - Søknad om opptak og kontraktsforhold

Kapittel 3 - Studier, studierett og utdanningsplan

Kapittel 4 - Grader og vitnemål

Kapittel 5 - Eksamen


Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 28. januar 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften trer i kraft 1. august 2010.

Endringer vedtatt 24. januar 2012, 22. januar 2013, 6. februar 2013, 13. februar 2014, 2. februar 2015, 16. mars 2016 og 9. mai 2017. Endringer vedtatt i 2012 trer i kraft fra studieåret 2012/2013. Endringer vedtatt i 2013 trer i kraft fra studieåret 2013/2014. Endringer vedtatt i 2014 trer i kraft fra studieåret 2014/2015. Endringer vedtatt i 2015 trer i kraft fra studieåret 2015/2016. Endringer vedtatt i 2016 trer i kraft fra studieåret 2016/2017. Endringer vedtatt i 2017 trer i kraft fra studieåret 2017/2018.