Søknad og opptak

Lover og forskrifter

Her finner du BIs forskrifter, samt lenker til relevante lover og forskrifter som gjelder for studenter ved BI.

BIs studieforskrift

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Kapittel 1 - Generelle regler

Kapittel 2 - Søknad om opptak og kontraktsforhold

KAPITTEL 3 - STUDIER, STUDIERETT OG UTDANNINGSPLAN

KAPITTEL 4 - GRADER OG VITNEMÅL

KAPITTEL 5 - EKSAMEN

Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 28. januar 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften trer i kraft 1. august 2010.

Endringer vedtatt 24. januar 2012, 22. januar 2013, 6. februar 2013, 13. februar 2014, 2. februar 2015, 16. mars 2016 og 9. mai 2017. Endringer vedtatt i 2012 trer i kraft fra studieåret 2012/2013. Endringer vedtatt i 2013 trer i kraft fra studieåret 2013/2014. Endringer vedtatt i 2014 trer i kraft fra studieåret 2014/2015. Endringer vedtatt i 2015 trer i kraft fra studieåret 2015/2016. Endringer vedtatt i 2016 trer i kraft fra studieåret 2016/2017. Endringer vedtatt i 2017 trer i kraft fra studieåret 2017/2018.

Lover

Relevante forskrifter