Søknad og opptak

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor vil du finne svar på ofte stilte spørsmål.

Kan jeg endre på søknaden min etter den er innsendt?
Ja, dette kan du gjøre så lenge søknaden din fortsatt ligger under "til behandling" i søkeportalen, og du får opp lenken "Trekk / endre søknad" under denne fanen. Husk å sende inn søknaden etter endringer er gjort for at behandlingen kan fortsette.

Om jeg endrer søknaden min, havner jeg bakerst i behandlingskøen da?
Nei, søknadene blir behandlet etter første innsendingsdato.

Jeg har mottatt et studietilbud på min første prioritet, men ønsker heller å studere det studiet jeg la inn som 2. prioritet. Hva gjør jeg?
Om du har mottatt et studietilbud må du først svare på dette før du kan legge inn en ny søknad. Takker du ja til det første studietilbudet og på et senere tidspunkt mottar studietilbud på den nye søknaden, vil den nyeste kontrakten være gjeldende om den signeres.

Jeg har mottatt et studietilbud, men ønsker å søke på et annet studie. Hva gjør jeg?
Du må takke ja eller nei til tilbudet du har mottatt før du kan sende inn en ny søknad. Dersom du ønsker å sikre deg en studieplass takker du ja til tilbudet du har mottatt. Om du søker på nytt, får nytt tilbud og takker ja til dette, vil denne kontrakten overskrive den første.

Jeg har fått avslag på min studiesøknad, kan jeg søke på nytt?
I utgangspunktet kan du ikke legge inn en ny søknad på samme termin som du har fått avslag på. Om du mener at du skal få lov til dette likevel, for eksempel ved å søke på et studium/kurs med andre opptakskrav må du kontakte BI for at vi skal åpne søkeprofilen din igjen.

Jeg har fått e-post om at jeg må laste opp dokumentasjon, hvilken dokumentasjon skal jeg laste opp?
Om du logger deg inn på søknaden din vil du se en kommentar fra saksbehandler om hvilken dokumentasjon som mangler eller hva du må laste opp på nytt.

Hva betyr det at jeg har denne statusen på søknaden min?

Hva betyr det at søknaden min er satt på "venteliste"?
Når en søknad får status "venteliste" betyr dette at det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser tilgjengelig. Søkere som står på venteliste vil bli informert om dette. Dersom du får tilbud om studieplass på en lavere prioritet, kan du takke ja til plassen og likevel fortsette å stå på venteliste.

Er det mulig å motta et betinget tilbud når jeg søker på et bachelorstudium?
Betinget tilbud gis sjelden ut til 1. år bachelorstudenter. Årsaken til dette er at de fleste mottar dokumentasjonen sin i løpet av juni/juli, og det er derfor god tid å ferdigbehandle søknaden før studiestart.

Hva betyr det at jeg har mottatt et betinget studietilbud når jeg søkte til et masterstudium?
Betinget tilbud gis til søkere som forventes å oppfylle opptakskravene i løpet av vårsemesteret. Søkere som fullfører sin bachelorgrad i løpet av våren/sommeren og som så langt innfrir opptakskravene, vil kunne få et betinget tilbud om studieplass. For å få et betinget tilbud må du ha avlagt minimum 150 studiepoeng og ha et karaktersnitt på 3,5 eller høyere. Betingelsen vil fremgå av studiekontrakten og vil som regel være at kandidaten fullfører sin bachelorgrad med karaktersnitt på minimum 3,5 og tilfredsstiller fagkravene i henhold til opptakskravene til studiet du har søkt på. 

Betingelsene står i kontrakten din i delen som heter «Terms and conditions». Du er garantert studieplass så lenge betingelsene oppfylles før 1. september. 

Søkere med en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI som får betinget tilbud må fortsatt laste opp dokumentasjon på vitnemål.

Hva betyr det at jeg er trukket ut til å verifisere orginale dokumenter?
Verifisering er en vurdering av originaldokumentenes ekthet. I tillegg er verifisering en sjekk av at det du har lastet opp i forbindelse med søknaden din er identisk med dine originalpapirer. Er du trukket ut til verifisering vil du få en seperat e-post om dette. Les mer om verifisering

Hvilken søkebakgrunn skal jeg velge i søknaden?

Når du legger inn en søknad må du velge en bakgrunn for søknaden din. Bakgrunnen viser hvilken utdanning du har fullført og som kvalifiserer deg for opptak til våre kurs eller studier.

Når du har valgt søkebakgrunnen som gjelder for deg vil du bli bedt om å laste opp dokumentasjon som er påkrevd for at vi skal kunne behandle søknaden din. Du må laste opp all dokumentasjon du har mottatt fra din skole/høyskole, og det må være en skannet versjon eller et bilde av originale dokumenter.

Fullfører du videregående utdanning eller tar opp fag påfølgende vår?
Da skal du velge bakgrunnen: «Fullfører videregående skole våren 201X".
BI vil da bli gjort oppmerksom på at du ikke har din søknadsdokumentasjon tilgjengelig før etter avlagt eksamen, men du får sendt inn din søknad og registreres som søker i BIs systemer. 

Så snart din søknad er sendt inn vil en saksbehandler legge inn hvilken dokumentasjon du senere skal legge til søknaden. Vi returnerer så søknaden til deg. Du trenger da ikke foreta deg noe før du har mottatt ditt vitnemål/diploma/kompetansebevis etter endt utdanning.

Når du mottar dokumentasjonen laster du denne opp i søknaden og sender inn søknaden på nytt.

Dokumenter som lastes opp til søknader må være under 25 MB, og av følgende filtyper: pdf, doc, docx, odf, jpeg eller jpg.

Godkjennes elektroniske vitnemål?
Nei, ditt elektroniske vitnemålet vil ikke godkjennes og søknaden vil derfor returneres til deg slik at du får lastet opp skann eller et bilde av originalt vitnemål (papir). 

Jeg har endret navn etter jeg mottok vitnemålet mitt, hva gjør jeg?
Dersom navnet ditt ikke samsvarer med navnet på dokumentasjonen du laster opp, må du laste opp et navneskifte-skjema fra Skatteetaten.  

Det står at det er anbefalt å laste opp et dokument til søknaden, må jeg gjøre det?
Når en dokumenttype står markert som «anbefalt», betyr det at søknaden din kan behandles raskere om dokumentasjonen sendes inn sammen med søknaden. 

Jeg har sendt dokumentene mine til dere for skanning, hva skjer videre?
Om du har benyttet funksjonaliteten vil du motta denne skannede versjoner av dokumentene dine til den e-posten du oppga i skjemaet du sendte inn.

Merk: Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumentasjonen din til søknaden for å få den vurdert. Vær oppmerksom på at BI makulerer all innsendt dokumentasjon så unngå å sende inn dine originaler.

Søkeweb tilbyr søkere med norsk personnummer å signere studiekontrakten med BankID. BI benytter BankID 2.0 som er versjonen uten java.

Jeg trykket at jeg ønsket å signere på papir, men vil nå signere elektronisk. Hva gjør jeg?
Om du har trykket at du ønsker å signere på papir fraskriver du deg muligheten til å signere elektronisk. Dette er dessverre ikke reversibelt, så eneste mulighet blir å skrive ut kontrakten, signere og sende inn på e-post eller per post.

Jeg får påminnelser via e-post om at jeg at må godta studietilbudet, men jeg har signert elektronisk allerede.
Om du får e-post med påminnelse om at du må signere, har vi mest sannsynlig ikke mottatt den signerte studiekontrakten din. Logg deg inn i søkeweb, og dobbelsjekk at søknaden ligger under fanen "Ferdig behandlet". Ligger den fortsatt under "Gjøremål" er ikke signeringen fullført.

Jeg får feilmelding når jeg prøver å signere elektronisk. Hva gjør jeg?
Vær sikker på at nettleseren din er oppdatert og at du bruker en nettleser som støtter BankID. På BankID sine egne sider kan du få hjelp dersom din BankID ikke fungerer.

Jeg får feilmelding inne i BankID-boksen når jeg prøver å signere. Hva gjør jeg?
Om du får feilmelding med ditt personlige passord, engangskode eller fødselsnummer under signeringen må du kontakte banken din for å få løst problemet. Husk at du alltid kan signere manuelt ved å skrive ut kontrakten.