Opptakskrav

Skoleledelse

- en spesialisering innen Executive Master of Management

Opptakskravene er:

  • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
  • Du har fylt 25 år.
  • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. 

Slik beregnes din yrkeserfaring: Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst 6 måneder, i minimum 50 % stilling. Yrkeserfaringen må være opparbeidet etter fylte 18 år. Yrkeserfaringen omregnes til full tid, slik at dersom du f.eks. kun har jobbet i 50 % stilling, må du ha jobbet i minst 8 år.

Dokumentasjonskrav

  • Komplett vitnemål. Dersom du har vitnemål på annet språk enn skandinavisk eller engelsk må det, i tillegg til originalvitnemål, også være med oversettelse gjort av offentlig godkjent translatør, tolketjeneste eller oversettelsesbyrå.
  • Arbeidserfaringen dokumenteres med arbeidsattester som inneholder: tidsrom for arbeidsforholdet og stillingsbrøk, firmaets logo/ heading på brevpapiret, eventuelt et stempel.
  • CV
  • Navneendring

Realkompetanse

Realkompetanse kan i noen grad kompensere for mangelfull bachelorutdanning. Det stilles imidlertid krav til at tidligere utdanning tilsvarer minst 90 studiepoeng fra en akkreditert utdanningsinstitusjon.