Pris

Master of Science

Priser studieåret 2018-2019

Eksterne søkere

Første året NOK
MSc i Business Analytics

99 000

Alle MSc programmene (per år*)

94 000

Andre året  
Alle MSc programmene (per år*) 92 000

Interne søkere

Første året NOK
MSc i Business Analytics

87 000

Alle MSc programmene (per år*)

82 500

Andre året  
Alle MSc programmene (per år*) 81 000

 

Estimerte levekostnader 111 657 NOK

 

*Masterprogrammene går over to år

Prisen inkluderer forelesninger og ordinære eksamensforsøk.

Det dekker ikke:

  • Eksamensavgift ved konting
  • Kurslitteratur
  • Potensielle kursutflukter 

Med interne søkere menes de med minimum 120 (ECTS) fra BI.

Estimerte levekostnader