Søknad og opptak

Venteliste

Din søknad er blitt satt på venteliste ved Handelshøyskolen BI. Dette kan skyldes kapasitetsbegrensninger eller at din søknad krever noe mer tid til behandling. Vi vil ta kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger.

Har du likevel noen spørsmål om din søknad kan du sende oss en e-post til det Campus du har søkt til. Nederst på siden finner du kontaktinformasjon til de ulike campus.

For søkere til master i regnskap og revisjon (+1 modell) og master i ledelse og organisasjonspsykologi:
Dersom du har søkt forkortet studieløp på regnskap og revisjon eller master i ledelse og organisasjonspsykologi, og har mottatt tilbakemelding på at du er på venteliste, skyldes det ett eller flere av følgende punkter:

  1. Du oppfyller kravene for opptak, men vi har ikke ledige studieplasser per i dag. Vi vil trekke tilbake eventuelle ubesvarte tilbud og sende ut nye til søkere på venteliste. Erfaringsmessig vil en god del søkere som står på venteliste motta tilbud om studieplass i løpet av våren/sommeren
  2. Vi må avvente vårens sensur før vi kan ta endelig beslutning på søknaden
  3. Du har søkt etter søknadsfristen 1. mars. Søknaden vil bli vurdert, men vi vil prioritere søkere som har søkt innen fristen

Vi har dessverre ikke mulighet til å holde hver enkelt oppdatert når det gjelder plass på venteliste, og ber om forståelse for dette.

For søkere til Master of Science:
Søknaden din er vurdert, men vi kan dessverre ikke ta en endelig beslutning før vårens resultater foreligger. Dette skyldes at du per i dag ikke oppfyller ett eller flere av følgende krav: 

  • Snittkrav/GPA på minimum 3.50
  • Programspesifikke fagkrav
  • Karakterkrav på C eller bedre i relevante enkeltkurs *

*Eksempel på relevante fag for MSc in Leadership and Organisational Psychology er: statistikk, forskningsmetode, psykologi, organisasjon og ledelse. 

*Eksempel på relevante fag for MSc in Strategic Marketing Management er: statistikk, forskningsmetode og fag relatert til markedsføring.

*For Master i regnskap og revisjon kreves karakteren C eller bedre i minimum 90 studiepoeng innenfor bedrifts- og samfunnsøkonomi, metode, forretningsjus, strategi og revisjon.

Vi ber om at du holder oss oppdatert med hensyn til sensur, og at du laster opp ny dokumentasjon (karakterutskrift) via vår søknadsportal så snart all sensur foreligger. Vi gjør oppmerksom på at hvis du oppfyller alle opptakskravene til sommeren vil du kvalifisere for tilbud om studieplass (forutsatt at det fremdeles er ledig plass på programmet).

Vi ønsker deg lykke til med vårens eksamener!

For mer informasjon om programspesifikke fagkrav se gjeldende opptakskrav.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å holde hver enkelt oppdatert på fremdrift i søknaden, plass på venteliste og/ eller GPA utregning. Vi ber om forståelse for dette.

Kontaktinformasjon

BI - campus Bergen
E-post: bi-bergen@bi.no
Telefon: +47 55 54 67 60

BI - campus Trondheim
E-post: bi-trondheim@bi.no
Telefon: +47 982 51 750

BI - campus Stavanger
E-post: bi-stavanger@bi.no
Telefon: +47 982 51 700

BI - campus Oslo (Bachelor)
E-post: admission@bi.no
Telefon: +47 464 10 024

BI - campus Oslo (Master of Science)
E-post: msc@bi.no
Telefon: +47 464 10 002

BI - campus Oslo (Videretudanning (Executive) / deltid)
E-post: videreutdanning@bi.no
Telefon: +47 464 10 020