-
Hvorfor jeg valgte...

Fra eiendomsmegling til eiendomsutvikling

Interessen for eiendomsbransjen ledet Andreas Mossige til studiet Eiendomsmegling på Handelshøyskolen BI. Gjennom engasjerende forelesninger, relevant deltidsstilling og engasjement i studentforeningen økte interessen og Andreas valgte å spesialisere seg videre med masterstudier innen Eiendomsutvikling ved NMBU.

Andreas Mossige.jpg

Hvorfor valgte du å studere Eiendomsmegling?

- Gjennom min oppvekst har jeg i familiesammenheng flyttet en del ganger og dermed gått gjennom både boligsalg og kjøp. Det er gjerne dette som vekket en interesse for eiendomsretningen og som har gjort til at jeg videre har lagt merke til eiendomsrelatert innhold i media. Det å være en ressurs innen kjøp og salg av bolig virket spennende og jeg fikk lyst til å lære mer om dette.

Hva har vært dine favorittfag?

- Det juridiske innen eiendom har vært veldig interessant. Det du lærer innenfor dette fagområdet er noe som du uansett vil få bruk for videre i livet, uavhengig av hva du ønsker å jobbe med. Jeg var heller ikke klar over hvor mye juridisk som ligger i kjøp og salg av bolig, før jeg faktisk begynte å studere Eiendomsmegling.

Hva er det beste med å være BI-student?

- Foreleserne er helt klar nr.1 på listen. Det er motiverende å ha engasjerende forelesere som bidrar til å utvide horisonten og perspektivet på hva eiendomsmegling er. I forelesningene opplevde jeg også at det var lav terskel for å stille spørsmål til foreleser og undre seg over det faglige innholdet. De fremstår også veldig interesserte i faget og er trygge i det de underviser om, noe som gjør at engasjementet smitter over på oss studenter.

- På BI er det også kort veg til næringslivet. Både studentforeningen og BI er flinke til å legge opp til at man skal treffe næringslivet i løpet av studietiden. Alt fra bransjekvelder til Næringslivsdagene er arenaer der man kan knytte nettverk og bli kjent med relevante bransjeaktører mens man er student. Dette er en stor fordel når man vil finne ut av retningen videre og for å bygge opp relasjoner som kan gjøre veien kortere til arbeidslivet. Fokus på karriere gjennom CV- og søknadskurs, speedintervju og karrierekvelder bidrar også til å gjøre deg klar til å møte arbeidslivet.

Hva er dine beste tips til kommende studenter?

- Prioriter forelesningene, for du vil ikke gå glipp av læringen som skjer i klasserommet! Foreleserne ønsker at studentene skal lykkes, så still spørsmål og vis at du ønsker å lære mer.  Jeg anbefaler også å studere sammen med medstudenter og danne kollokviegrupper. Det er enklere å lære av hverandre enn å sitte alene med hodet i læreboken hele dagen. Dette gjør også studietiden kjekkere.

- Engasjer deg tidlig. Det er mange muligheter på BI, enten gjennom studentforeningen, Næringslivsdagene, karrierekvelder, internship og mye mer. Det som er litt unikt med Eiendomsmegling er også at du kan jobbe som medhjelper på et meglerkontor allerede fra første studieår. Dette gir mulighet for relevant deltidserfaring fra start.

Hva er drømmejobben?

- Drømmejobben må være prosjektleder for boligprosjekter. Det å kunne være med på utbyggingen av en tomt fra start og utvikle det videre til et ferdig prosjekt. Jeg synes det virker spennende å få ta del i visualiseringen av hvordan det ferdige prosjektet skal bli. Det å kunne sette seg inn i hodet til forbrukeren og utvikle drømmeboligen for denne forbrukeren er noe som virker veldig givende.