Kuleste jobben

Gründer i musikkbransjen

 

  • Navn: Nassir Achur
  • Alder 😊: 30
  • Bor i 🗺️: Oslo
  • Selskap 💸: Trigger og Nora Collective
  • Stilling 💼: Innovasjon i Trigger og Strategi og forretningsutvikling i Nora Collective
  • Arbeider med 🎯: Innovasjon, strategi og forretningsutvikling
  • Studieprogram på BI 🎓: Bachelor of Management

 

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Hos Trigger jobber jeg med innovasjon tilknyttet strategi, forretningsområder og nye produkt- og tjenestetilbud - både for store selskaper, startups og internt i Trigger. Vi har en helhetlig tilnærming til utviklingsprosesser, og jobber med partnere som er spesialister i de forskjellige fasene. I Nora Collective har jeg ansvar for strategi og forretningsutvikling, i tillegg til management for Mona Berntsen.
 

Hvordan ser en typisk dag/uke ut for deg?

Mine dager er utrolig varierte, men har én ting til felles; de er lange! Ila. en dag kan jeg være innom 3-4 forskjellige sektorer og prosjekter - fra anleggsbransjen til fashion retail. I det kan det ligge alt fra produksjon av innsiktsanalyser, posisjonering- og utviklingsstrategier til løpende rådgivning og prosesstyring. Men jeg jobber med det jeg elsker, og har det gøy på veien - enten det er mandag kl 08 eller søndag kl 20. 

 

Hvorfor valgte du å studere på BI?

BI har alltid vært i dyktige på å følge med på globale trender i utdanning og næringsliv, og til å løpende tilpasse studiemulighetene basert på dette. Ved å studere på BI kan du være sikker på at du alltid kan pivotere i tråd med dagens raskt endrende næringsliv og kompetansebehov. Jeg savner det faglige påfyllet, som jeg etter noen år med arbeidserfaring setter ekstra pris på og som også har gjort at jeg hvert år vender tilbake til skolebenken på én eller annen måte.

 

Kan du fortelle litt om hva du har gjort siden studietiden?

Frem til i år så har jeg startet og drevet fire selskaper over 12 år, hvorav tre av disse har vært tilknyttet musikkindustrien. Bl.a. ledet jeg tech startupen vidFlow i fem år frem til i år, hvor vi i globale partnerskap med Universal, Sony og Warner jobbet med å løse distribusjons- og kommersialiseringsutfordringer knyttet til artistgenerert videoinnhold. Jeg startet også musikkselskapet Nora Collective, som i dag har ansvar for bl.a. Unge Ferrari, Arif, Philip Emilio, Tomine Harket og Mona Berntsen.
 

Hva er det viktigste du har tatt med deg fra studietiden?

At det alltid er noe nytt å lære på skolebenken - både under studietid og parallelt med arbeidsliv.
 

Hva er dine tips til personer som vurderer å studere på BI? 

Få god oversikt over studietilbudet, og velg fagene og retningene du interesserer deg mest for.