Studieliv

Hvorfor jeg valgte Retail Management

Det å ta en utdanning er investering av enormt mye tid og krefter, derfor var det viktig for meg å velge en utdanning som ville gi meg muligheter i fremtiden.

Skrevet av: Felix Nicolai Hartmann
Publisert den 29. januar 2018

Jeg brukte noen år på å jobbe etter videregående, men i en alder av 22 år følte jeg at det var på tide å tenke fremtid. Jeg har jo alltid visst at jeg ville ta en utdanning, men jeg har aldri helt klart å slå meg til ro med enkelte valg. Fra barndom av har jeg ønsket å bli alt fra Politimann til eiendomsmegler, men like hyppig som årstidene endres har drømmejobben gått fra det ene til det andre. Det var med andre ord svært viktig for meg å finne en utdanning hvor jeg ikke ble låst til noe jeg kanskje ikke ville jobbe med i fremtiden.

Valget falt til slutt på Retail Management på Handelshøyskolen BI, og siden jeg allerede bodde i Norges nest største by, ble Campus Bergen et naturlig valg.

Retail Management


Retail Management, eller “Varehandelsledelse” oversatt til norsk er en utdanning hvor du lærer om landets kanskje størst voksende næring, nemlig varehandelen. Ved å studere Retail Management har jeg fått et slags oversiktsperspektiv på hvordan bedrifter håndterer økonomi, hvordan inn- og utgående logistikk fungerer og ikke minst viktigheten av markedsføring.

 

(Fra arrangement med linjeforeningen)

Ikke bare har studiet lært meg mye nytt, men jeg har også gjort nytte av et godt klassemiljø og ikke minst verv i linjeforeningen RM-styret som gjør en svært god jobb for klassemiljøet i Retail Management. Som en del av RM-styret første året på skolen så var jeg med på å både arrangere faglige og sosiale arrangementer for studentene som gikk Retail Management. De sosiale arrangementene kunne være typisk klassefester, mens de faglige arrangementene gikk ut på å hente inn relevante personer i næringslivet for å holde foredrag for oss, dele ut et årlig stipend, invitere elever på bedriftsbesøk og mye mer.

Utveksling

På BI har alle mulighet til å velge mellom valgkurs, fordypning i valgt emne, internship eller utveksling det 5. semesteret. Selv valgte jeg å prøve meg på et semester utenlands, og jeg endte opp med førstevalget mitt og Singapore! I Singapore fikk jeg oppleve ny kultur i både skole- og næringslivet. Jeg fikk reist til hele 9 forskjellige land, og jeg skulle gjerne blitt værende i Sørøst Asia i noen måneder til, jeg hadde virkelig et fantastisk semester!
For meg er det viktigste ved en utdannelse på Handelshøyskolen BI mulighetene til å selv skreddersy studiene mine. Ved å skreddersy studiene mener jeg at jeg har hatt muligheter til å selv sette preg på min utdannelse i form av valgfag og fordypninger.

I skrivende stund mens jeg er underveis med å skrive en Bachelor om logistikk, kan jeg se tilbake på snart 3 fantastiske år hvor jeg opplevd og lært mye mer enn  hva jeg trodde på forhånd. Et utvekslingssemester til Singapore er kanskje det som troner høyest av alt, og som sitter igjen som et minne for livet.

 

(Utveksling i Singapore står igjen som et minne for livet)

Jeg valgte Handelshøyskolen BI fordi jeg ønsket muligheter, og etter tre år har det åpnet seg flere muligheter enn hva jeg trodde var mulig før jeg begynte.