Studieliv

Masterstudenter på besøk hos Media City Bergen

Forrige uke var det studiestart på BI Bergen og immatrikulering av våre nye studenter på Master of Science. Studentene fikk en hyggelig velkomst og omvisning av BI sin samarbeidspartner Media City Bergen.

Hva skal til for lede endringer i bransjer som står ovenfor ny innovasjon og utvikling i markedet?

For første gang har BI Bergen fått Master of Science å tilby, med spesialisering ”Leadership and change” – eller endringsledelse på godt norsk. Deriblant er det to internasjonale studenter som har startet på studiet: en fra Mexico, og en fra Vietnam.

I en verden som stadig er i endring, blir kompetanse innenfor endringsledelse vesentlig viktigere om bedrifter skal overleve. Flere bedrifter står ovenfor digitale endringer som påvirker deres struktur og forretningsmodeller. Dette er både utfordrede og spennende! Masterstudentene fikk dermed besøke Media City Bergen, forkortet til MCB, for å lære mer om endringer som medieklyngen på Nygård står ovenfor.

MCB fungerer som et samlingspunkt for små og store, nasjonale og internasjonale selskaper, studenter og gründere. Deriblant har NRK, TV2, Deloitte, Vizrt, Universitetet i Bergen, Bergens tidende og flere kontor og opphold på MCB. Et slikt samlingspunkt for mediebedrifter er svært nyttig og flere innovative løsninger har hatt utspring fra medieklyngen. MCB er med andre ord mye kompetanse under samme tak!

”TV-mediet er ikke dødt, men måten vi ser TV har endret seg”

Børre Andre Sandvik, CEO Vimond, holdt foredrag om hvilken endringer han har opplevd og erfart gjennom sin karriere. Han forklarte studentene om hva muligheter det finnes i teknologiselskapet, som jobber hovedsakelig med levering av IT løsninger til TV og video. Han sa blant annet at ”TV-mediet er ikke dødt, men måten vi ser TV har endret seg” og at hele bransjen står ovenfor spennende endringer. Dermed kan masterstudiene, kanskje, bli nøkkelpersoner for bedrifter som for eksempel Vimond.

Børre sa også at tidligere masterstudenter har skrevet oppgave om dem, og oppfordret BI studentene til å gjøre det samme. Vimond er et selskap hvor endring og innovasjon er en daglig utfordring. Derfor blir studentenes innspill og idéer sentrale for selskapet. Børre påpekte også at når det kommer til endringsledelse for dem handler det om å finne balanse i innovasjon.

Det og var også stor stas å sitte med TV2 sin nyhetsanker Morten Sandøy i studio.

Leder for MCB, Anne Jacobsen, var imøtekommende og tilbudte både boller og smoothie til studentene. Som kommentar til masterstudiet var hun positiv og fortalte at MCB sine bedrifter har behov for endringsledelse, og det er mange muligheter for studentene på MCB.

”Media har mange muligheter for endring av sine forretningsmodeller. Her på MCB er vi vant med at endinger skjer raskt, og en venter hele tiden på hva "the next thing" blir”.

Studentene fikk også muligheten til å sitte i fotballstudioet til TV2.


Les mer om masterstudiet ”Leadership and change” her. 

Les mer om MCB.