Studieliv

Stavanger

Studielivet er så mye mer enn forelesning og lesesal. Det kan være den beste, vanskeligste, mest stressende og artigste perioden i livet ditt. Det handler om å treffe nye folk, utvikle nye interesser og utfordre deg selv både faglig og sosialt.

På BI vil du alltid ha noen du kan snakke med, uansett hva det gjelder. Gjennom samskipnaden får du tilgang på tjenester som gjør studenttilværelsen enklere.

Nedenfor ser du hvilke bolig, trenings- og helsetilbud vi tilbyr studentene våre i Stavanger. Vi presenterer også studentforeningene våre. For å få maksimalt ut av studietiden anbefaler vi at du engasjerer deg.

Arrangementer

Studentene på BI trives godt og det skjer mye også utenfor forelesningssalen. Studentforeningen BIS gjør alt for at du skal få en fantastisk studietid.

De fleste arrangementene er arrangert av studentene selv, gjennom studentforeningen, og er åpne for alle studenter. Mange av arrangementene er også til for å hjelpe din karriere.

 • Studentkro

  I løpet av dine år her på BI - campus Stavanger vil mange av dere bli godt kjent med vår kjære kro, eller "Fabrikken" som vi så fint kaller den. Her arrangeres det kroer ca 2-3 ganger i måneden, der vi har nye og spennende temaer hver gang som Full moon party og halloweenkro. Fabrikken fungerer som et samlingssted for alle som vil møte og sosialisere seg med andre medstudenter utenom skoletiden.

 • Næringslivsdagene

  Næringslivsdagene (NLD) er et av de største faglige arrangementene som arrangeres i regi av BIS Stavanger. Konseptet går ut på å koble sammen studenter og diverse relevante bedrifter. Dette skal fungere som en form for nettverksbygging med utbytte for begge parter. Som student får du her mulighet til å hilse på og få mer informasjon om bedrifter som er rundt om i Stavanger-regionen.

 • Linjeforeningene

  Vi har egne linjeforeninger for alle linjene vi har på BI - campus Stavanger. Linjeforeningene er også underlagt BIS, og arrangerer egne karrierekvelder som er spesifikt rettet mot de forskjellige linjene. Her finner du blant annet "meet and greet med næringslivet", "næringslivskveld for eiendomsmeglere" og diverse foredrag med relevante bedrifter.

 • BIS Charity

  BIS Charity (tidligere kalt BIS Studentaksjonen) er et veldedighetsprosjekt i regi av BIS, og et samarbeidsprosjekt mellom alle BI-skolene. Målet er å samle inn penger til et veldedig formål. I år har vi i Stavanger valgt å samle inn penger, klær, og møbler til Varmestuens venner. Dette vil bli gjort gjennom arrangementer, bøssebæring, og andre tiltak som bidrar til innsamling av penger og andre ting vi trenger å samle inn.

BIS Stavanger – BI Studentsamfunn Stavanger

BIS Stavanger er et selvstendig studentsamfunn som jobber for å gi BI studentene en hverdag med spennende aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, fordelaktige rabattavtaler og rettigheter på lik linje med andre studenter.

Organisasjonen er drevet av og for BI-studentene selv, der alle studieretninger er representert. Vi jobber alltid for forbedringer og satser stort engasjement i studietiden. Undergruppene i organisasjonen gir mulighetene for engasjement. For å lese mer om BIS Stavanger sine tilbud for deg som BI-student, se BIS Stavanger sine nettsider.

BIS Stavanger er en lokalavdeling av BI Studentsamfunn. BI Studentsamfunn representerer studentene ved campusene Bergen, Trondheim og Stavanger, og fungerer som et knutepunkt mellom lokalavdelingene og administrasjonen ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Bolig

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har over 1300 studentboliger fordelt på 12 boligområder i- og rundt Stavanger. Nærmest BI - campus Stavanger ligger Strømsteinen studentbolig, innenfor gåavstand til skolen.

Søknadsfrist for hovedtildeling av bolig er 15. april, med innflytning 1. august. Som førsteårsstudent kan du få tidligere kontraktsstart, forutsatt at du sender bekreftelse på studieplass til SiS innen 23. juli. Du kan også søke bolig hos SiS utenom hovedtildeling, og du vil da bli satt på venteliste.

For å lese mer om SiS sitt boligtilbud, eller for å søke bolig, se SiS Bolig sine nettsider.

Trening & Helse

For å mestre studiet er det noen ting som må være på plass. Som student på BI har du god tilgang på studentskipnadenes tilbud bl.a innen trening og helse.

 • SiS

  Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er en servicebedrift som skal legge forholdene til rette for at du, som student i Stavanger skal få en best mulig studietid. Over 11.000 studenter er tilknyttet SiS.

  Som student ved BI – campus Stavanger blir du automatisk tilsluttet SiS, og du kan benytte deg av alle deres tilbud.

  Les mer på SiS sine nettsider

 • Trening

  SiS sportssenter er Stavangers største og beste treningssenter – for alle! Senteret tilbyr blant annet idrettshall, klatrevegg, styrketreningssal, squash, spinning og gruppetimer, samt personlig trening. 

   

  Les mer om tilbudet

 • Helse

  Helsesøster i SiS kan hjelpe deg med veiledning og undersøkelser. Du har også tilgang til lege og tannlege. 

   

  Helseutgifter over 800kr kan refunderes gjennom SiS sin refusjonsordning.

  Les mer om tilbudet

 • Samtale

  SiS tilbyr behandling av lettere psykiske lidelser. De tilbyr også samtaler om hvordan du kan styrke din psykiske helse, takle faglige og mellommenneskelige utfordringer og ulike livskriser.

   

  Les mer om tilbudet