Tidligere studenter

Ungt talent hjelper unge talenter

Ane har alltid hatt en forkjærlighet for kunst og kultur. Hennes vei inn i kulturlivet var gjennom bachelorstudiet Creative Management Industries på BI.

Ane Wadd-Oseth

Stilling: Prosjektkoordinator og konsulent

Arbeidsgiver: Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Bachelor i Creative Industries Management

Bruk tid på å finne ut hva som driver deg. For å lykkes med studier og i arbeidslivet er det avgjørende å ha en genuin interesse for det du driver med. Hva som motiverer deg er en avgjørende suksessfaktor.

– Bruk tid på å finne ut hva som driver deg. For å lykkes med studier og i arbeidslivet er det avgjørende å ha en genuin interesse for det du. Hva som motiverer deg og driver deg er en avgjørende suksessfaktor, forteller Ane.

Jobb gjennom studiene

Allerede under studietiden startet Ane å jobbe deltid for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Denne muligheten fikk hun via Engasjement i Kulturnæringene, et arrangert hvor studenter får mulighet til å knytte kontakter og få praktisk erfaring ved siden av studiene.

Etter endte studier ble stillingen utvidet og hun jobber nå fulltid for konkurransen som prosjektkoordinator og konsulent.

I jobben til Ane er ingen dager like. Hun er ansvarlig for å holde løpende kontakt med jurymedlemmer, tidligere og potensielle deltakere, partnerinstitusjoner og annonseleverandører. Som prosjektkoordinator har hun totalansvaret for planlegging og koordinering av konkurransen, som avholdes annethvert år i Oslo. Konkurransens mål er å «hjelpe unge talenter til en fremtidig karriere».

Evnen til å samarbeide

Jeg har lært enormt mye i studietiden, både rent faglig og om studieteknikker og ulike læringsmetoder. Det viktigste jeg tar med meg fra studietiden er evnen til å samarbeide med ulike typer mennesker.

– Å lære hvordan man overkommer uenigheter for å sammen komme frem til et bra resultat er uvurderlig kompetanse, som jeg alltid kommer til å ha bruk for.

Ane har også i løpet av sin studietid bygget opp et stort nettverk av venner og kolleger. Det hun savner aller mest fra studietiden er den daglige omgangen med klassekamerater.

Denne profilen ble publisert november 2016.