-

Advantage

Tar grønt ansvar

Det meste av karrieren til Birgitte Molstad er preget av tilfeldigheter. Sier hun selv. Men det at hun har klart å plassere OBOS på miljøkartet, er langt fra tilfeldig.

Birgitte Molstad

Stilling: Miljødirektør

Arbeidsgiver: OBOS

Masterprogram - Executive MBA

BI-studiet har bidratt til at jeg skjønner mer og lettere klarer å se det store bildet. Dermed gjør jeg en bedre jobb.

– Miljø er i tiden, og for OBOS sin del er dette ett av fem hovedområder i den gjeldende strategien. Så det er absolutt ikke min fortjeneste alene at den grønne omstillingen er i full gang, sier Birgitte Molstad. Molstad er miljødirektør i OBOS.

Molstad har sittet i stillingen siden den ble opprettet i 2017. Samme år lanserte OBOS en ny, femårig strategi med ganske så ambisiøse miljømål. Akkurat det var nok litt overraskende for mange som bare kjenner OBOS fra utsiden. For her vi snakker om et solid, tradisjonsrikt konsern som gjennom 90 år har bygget seg opp. Bokstavelig talt, til å bli Norges største boligbyggelag og boligforvalter.

– OBOS har hatt et ganske traust image. Det var vel ingen som så på selskapet som en spydspiss for miljøvennlig byggeri?

– Jo, det kan nok stemme. Men i forbindelse med lederskiftet i 2015. Da Daniel Siraj kom inn i OBOS. Da ble det satt i gang en strategiprosess som alle ansatte, og medlemmene fikk delta på. Mange ville at OBOS skulle ta et grønt ansvar som del av den nye strategien. Og slik ble det. Da ansatte de meg, forteller Molstad. Der sitter hun i nyoppussede lokaler på Hammersborg Torg i Oslo sentrum.

Så tilfeldigvis stillingsannonsen

At det var akkurat Birgitte Molstad som ble OBOS’ første miljødirektør, kunne like gjerne aldri ha skjedd. For det var helt tilfeldig at hun oppdaget stillingsannonsen.

– Jeg hadde et automatisk søk liggende inne på finn.no. Hun leste nesten aldri mailene jeg fikk når det dukket opp noe. Jeg hadde jo en bra jobb i Skanska. Der hadde jeg vært siden 2003, jeg trivdes godt og gjorde mye forskjellig. Akkurat da OBOS søkte etter en miljødirektør var jeg i ferd med å avslutte et stort flytteprosjekt i Skanska. Jeg tenkte at det var på tide å gjøre noe annet. Så oppdaget jeg dette varselet fra finn.no om den nye stillingen og ble nysgjerrig.

– Jeg hadde jobbet med miljø den første tiden min i Skanska. Det var ikke et tema byggebransjens ledere var opptatt av. Vi jobbet derfor litt i motbakke, miljø ble ikke prioritert. Men så, 13-14 år senere, begynte miljøvinden å blåse mot byggebransjen også. Og for meg, en utålmodig sjel som liker at ting endrer seg. Da var det spennende å kunne gå tilbake til miljøarbeid igjen.

Ingen utpreget miljøverner

– Du er utdannet byggingeniør og har en mastergrad innen miljøvurdering. Du har jobbet med miljø i Skanska og er nå miljødirektør i et stort byggkonsern. Har miljøengasjementet vært en rød, eller grønn, tråd gjennom livet ditt?

– Absolutt ikke. Jeg var aldri noen hardcore miljøverner i barndommen. Er ingen typisk ingeniør heller, selv om jeg har ingeniørutdanning. Nei, det var litt tilfeldig at jeg endte opp med miljø. Utgangspunktet mitt da jeg skulle studere, var å komme meg ut i verden. Realfag var det jeg var sterkest i, så da ble det ingeniørstudier i Manchester. Etter fire år der ville jeg ta en mastergrad. Jeg dro til London og LSE. Der skiftet jeg fokus fra det tekniske til det mer samfunnsmessige. Grunnen til at jeg valgte en miljøfaglig retning der, var at jeg hadde hatt et miljøfag i Manchester. Det faget syns jeg var morsomt. Da passet det bra med en miljøretning i London. Men jeg var fortsatt ikke blitt noen miljøverner.

– Ganske tilfeldig, med andre ord. Men at du valgte å dra tilbake til Norge i 2003 var vel ikke tilfeldig?

– Jo, det var i grunnen det. Jeg søkte nemlig jobber i både England og Norge. Det var hos Skanska det åpnet seg en mulighet. Så da reiste jeg tilbake til hjemlandet, og her har jeg vært siden.

I løpet av tiden i Skanska tok Molstad en Executive MBA på BI, et 18 måneders masterprogram.

– Det jeg likte spesielt godt var bredden i tematikk – fra markedsføring via finans til økonomi. Det er fint å få innsikt i et bredt spekter av temaer. Takket være masteren fikk jeg jobbe med ulike ting i Skanska. BI-studiet har bidratt til at jeg skjønner mer og lettere klarer å se det store bildet. Dermed gjør jeg en bedre jobb.

Høye miljøambisjoner

Og nå handler det altså om å ta grønt ansvar i alle ledd av OBOS. Kontordriften skal være klimanøytral innen 2021. Miljøvennlige bygg skal tas «ett steg lenger», og i tillegg skal konsernet være selvforsynt med fornybar energi.

– Hvordan ligger dere an når det gjelder å nå målene i strategien?

– Vi jobber på mange plan parallelt og ser gode resultater. Vi kommer til å ha klimanøytral kontordrift innen 2021 – og ja, det skjer gjennom kvoter. Alle nybygg skal BREEAM-sertifiseres og oppnå minimum «Very Good»-standard. Den største utfordringen ligger i eksisterende bygningsmasse. 80 prosent av byggene som skal prege samfunnet vårt i 2050 er allerede bygget. Der må vi få ned både energibruk og klimagassutslipp. Vår jobb blir å legge til rette. Blant annet, for at alle borettslagene våre, som er selvstendige juridiske enheter, enkelt kan kartlegge miljøavtrykket sitt. Slik at de selv kan jobbe målrettet med å redusere utslipp og energibruk.

– Mye koker ned til kostnader – enten man skal rehabilitere eller bygge nytt. Vil folk betale for miljøvennlige boliger?

– Det er fortsatt pris og beliggenhet som betyr mest – og vår visjon er å realisere vanlige folks boligdrøm. Men det vil over tid lønne seg å eie en miljømerket bolig. Jeg tror at om det blir dyrere å bygge miljøuvennlig. For eksempel med en CO2-avgift på byggematerialer, så vil det nok kunne ha en positiv effekt.

– Hva gjør du for å redusere eget fotavtrykk?

– Jeg sykler og reiser kollektivt. Jeg er blitt en mer bevisst forbruker. Jeg er ikke glad i shopping, men desto mer glad i å arve møbler og klær. Jeg spiser kjøtt, men ikke hver dag. Og så bruker jeg stemmeretten. Pluss at jeg har en kjempemulighet til å påvirke gjennom jobben min. Det er morsomt og givende.