-

Advantage

Cool girls rent!

I Fjong er hovedregelen «hun investerer». Med over 150 kvinner på eiersiden bringer de bærekraft og delingsøkonomi til moteverden.

Cristina Zgherea

Stilling: CFO

Arbeidsgiver: Fjong

Masterprogram - Executive MBA in Global Business

I Fjong prøver vi å få folk til å endre måten de konsumerer klær på, med utgangspunkt i en bærekrafts-visjon.

Allerede før Cristina Zgherea var fylt ti år hadde hun vært inn og ut av akutten med brekte ben fra lek og aktivitet utallige ganger. Den unge jenta var sjelden redd for å teste eller utforske verden. Opprinnelige fra Romania kom Cristina til Norge i voksen alder via krevende jobber i internasjonale konsern, finanskrisen og viljen til å prøve. Sistnevnte ble avgjørende da hun valgte å gå fra en stor organisasjon til et lite teknologifirma i scale-up-fasen.

– Det eneste konstante i livet er at alt endrer seg. Det å bli eksponert for et mindre og mer dynamiske miljø som her i Fjong gjør at man blir mer fortrolig med endring, forklarer Cristina om jobb-byttet.

Hva er linken mellom MBA-studiet ditt og dagens stilling?
– En av studiesamlingene var på Berkeley, med fokus på entreprenørskap. Vi skulle lage business case i grupper, og jeg klarte å overbevise min gruppe om at det å leie ut håndvesker er en fantastisk idé! I research til caset kom jeg over Fjong, og det viste seg å bli starten på en relasjon som førte meg hit.

Hva fikk deg til å velge en Executive MBA på BI?
– Å ta en MBA handler om så mye mer enn bare fag. Jeg ønsket å utvide mulighetene mine, noe en MBA gjør. Både gjennom ny kompetanse, men også like mye gjennom å bli tvunget til å reflektere, bli utsatt for tett samarbeid uten hierarki, og bli presentert for nye muligheter. Også er det i et lite land som Norge viktig med nettverk.

Hva slags lederidealer fikk du med deg fra BI?
– Jeg lærte mye om meg selv som leder gjennom refleksjon og forståelse av egen personlighet. I tillegg var relasjonell ledelse et stort fokus, altså hvordan jeg som leder kan skape nære og gode relasjoner til de rundt meg.

Hva er det som gjør din bransje og ditt selskap givende å jobbe i?
– I Fjong prøver vi å få folk til å endre måten de konsumerer klær på, med utgangspunkt i en bærekrafts-visjon. Veldig mange som kjøper klær – spesielt moteklær, bruker klærne svært sjelden. Om vi kan bidra til at færre kjøper klær for å ha de hengende ubrukt i skapet, men heller deler og leier slik at hvert plagg som produsere brukes flere ganger, så er vi med på å gjøre en forskjell.

Hvordan har dere fått så mange kvinner til å investere i dere?
– Da vi skulle ha inn ny kapital valgte vi å kjøre en folkefinansiering der vi la opp alt selv. Vi annonserte den til medlemmene våre og i sosiale medier, og vi endte med å sette norgesrekord både i folkefinansiering og kvinneandel. 83% av de som har investert i oss er kvinner.

Hvilke utfordringer bruker du som leder mest energi på?
– Det mest utfordrende i min jobb er å sørge for at alle beholder fokus, og er enige om viktigheten av fokus i en hverdag der vi forsøker å være raske og innovative.

Hva har vært den største utfordringen i yrkeslivet ditt?
– Når jeg flyttet hit så ga jeg meg selv lite tid til å ta inn opplevelsen utover arbeidslivet. Jeg ignorerte det at vi alle bare er mennesker og at det tar tid å tilpasse seg lokale kulturer.

Hva er du mest stolt av å ha bidratt til?
– Jeg tror rett og slett det er at jeg er blitt sett på som profesjonell og pålitelig uansett hvilken bransje jeg har jobbet i. Som jeg tror handler om å ha universelle ferdigheter, samt være en aktiv bidragsyter der jeg er.

Hvilke av dine personlige egenskaper har du hatt mest nytte av i ditt arbeid? 
– Min nysgjerrighet, pålitelighet og evnen til å aldri gi opp. Men det jeg har utviklet mest de siste årene er tålmodighet og evnen til å virkelig lytte til de rundt meg.

Hva er den viktigste erfaringen du tar med fra studiet ditt?
– Jeg lære mye om å jobbe med mennesker i et system der alle er likemenn. Som student er ingen over eller under hverandre, alt samarbeid må skje på jevnbyrdig nivå. Det er interessant og gir en annen type samhandling.