-

Advantage

- Vanskelig er gøy

Det er i motgang du virkelig får vist hvem du er, mener Hege Eike Lie.

Hege Eike Lie

Stilling: Administrerende direktør

Arbeidsgiver: Continental Dekk Norge

Siviløkonom med spesialisering innen mikro- og makroøknomi

Som BI-student tidlig på 2000-tallet følte man seg som Guds gave til verden, fordi alle bedriftene kom til BI for å selge seg inn. Men i praksis var det ikke like enkelt.

Hva fikk deg til å velge akkurat siv.øk-studiet?
– Jeg oppdaget på videregående at bedrifts- og sosialøkonomi-fagene falt lett for meg, og jeg ville ha en utdannelse som kunne gi meg innpass i ulike yrker. Pluss at jeg ville bort fra Stavanger, og da ble det fire år i Sandvika.

Hva slags lederidealer fikk du med deg fra BI?
– Jeg skjønte det ikke mens jeg studerte, for jeg syns det var vanskelig å få tak på hva ledelse egentlig var. I ettertid har jeg skjønt at verdibasert ledelse var det som passet for meg. Det å få lov til å være selvgående, uten at noen skulle instruere meg på hver minste detalj.

Hva er det som gjør din bransje og ditt selskap givende å jobbe i?
– Jeg identifiserer meg så veldig med verdiene til Continental: tillit, handlingsrom, fellesskap og vinnervilje – det er Hege, det. Selskapet gir meg mange muligheter, jeg føler meg trygg her, vi har produkter jeg er stolt av og best av alt: folka er jordnære – kolleger som kunder.

Så er bilindustrien kompleks, noe jeg elsker. At vi står midt i vanskelige tider, er en motivasjon i seg selv, for vanskelig er gøy.

Hvilke utfordringer bruker du som leder mest energi på?
– Å motivere organisasjon og ansatte fra prat til handling, få dem til å ta eierskap til drift og bedrift. Det ligger mye læring i det for min egen del også, fordi jeg ser hvordan ulike mennesker blir motivert på ulikt vis. Det er kjempespennende.

Hva har vært den tyngste nedturen i yrkeslivet ditt?
– Da jeg kom tilbake fra foreldrepermisjon og ble degradert. Det var tøft, og jeg lot det gå inn på meg. Men jeg lærte mye av det: at jobben betyr ekstremt mye for meg. At jeg burde ha bedt om hjelp tidligere. At man ikke skal handle ut fra antakelser om andre. Og så er jeg stolt over at jeg sto i det, og våget å ta de tøffe diskusjonene med folk som jeg skulle fortsette å jobbe sammen med.

Det er i tøffe tider du får vist hvem du er og hvor robust organisasjonen er. Og jeg er i samme bedrift fortsatt.

Hva er du mest stolt av å ha bidratt til?
– At vi er blitt mer fremoverlent og endringsvillige. Det er fort gjort for et suksessrikt selskap å bli sittende stille i båten, men da blir man også redd for å gjøre feil. Dette har jeg vært med på å snu, og nå er vi mer frampå – og samtidig mindre redd for å gjøre feil.

Hvilke av dine personlige egenskaper har du hatt mest nytte av i ditt arbeid? 
– Det at jeg er oppriktig glad i mennesker og bryr meg om dem. Jeg tror dessuten at jeg er flink til å motivere andre til å få ting til å skje.

Hvis du skulle tatt et deltidsstudium for ledere ved siden av jobben, hvilke fagfelter skulle du gjerne gått inn i?
– Strategi, uten tvil. Jeg har sett altfor mange strategier som bare er en samling mål. Hva da med veien fra A til B, hvor finner vi den? Det har jeg lyst til å lære mer om, hvordan vi kan gjennomføre planene og få til gode, utfordrende diskusjoner internt.

Har du et lederideal - i tilfelle hvem?
– Jeg har to. Jens Stoltenberg for måten han håndterte 22. juli på. Det er i kriser at en leder viser hva han eller hun står for, han imponerte meg.

Så er det Marit Breivik, tidligere landslagstrener for håndballjentene. Måten hun involverte spillerne på, det så nesten ut som at de bestemte selv. Hun ga dem medbestemmelsesrett, og da fikk de eierskap. Og så lot hun dem skinne. Det viser stor ledelse.