Tidligere studenter

Digital endringsskaper

Toppsjefen i Kongsberg Digital, Hege Skryseth, mener Norge må bestemme seg for hva vi skal bli best på.

Hege

Stilling: Executive Vice President Kongsberg Group og President Kongsberg Digital

Arbeidsgiver: KONGSBERG

Bachelor of Management (2004)

Digitalisering er en av de viktigste, om ikke den aller viktigste, transformatoren av industriene vi jobber med.

For å oppnå målet om å lede an internasjonalt i digital utvikling, har Kongsberg Digital mer enn 500 software-eksperter, og Hege Skryseth til lede det hele. Selskapet representerer ett av tre forretningsområder i Kongsberg Gruppen, og ble etablert for å utvikle neste generasjons digitaliserte produkter, herunder blant annet selvstyrte oljeplattformer, skip og vindparker.

– Vi ser at digitalisering er en av de viktigste, om ikke den aller viktigste, transformatoren av industriene vi jobber med. Derfor ønsker vi å ta en posisjon på feltet. Vi forsøker å se inn i fremtiden, så langt det lar seg gjøre, sier Skryseth.

Toppsjefen er en av Norges ledende stemmer i debatter om digitalisering og teknologisk utvikling. Hun er utdannet ved NITH, Handelshøyskolen BI og NHH, og ble leder for første gang som 29-åring. Før hun ble hentet inn til toppjobben i Kongsberg Digital, har hun også vært leder for Microsoft Norge og Geodata. Skryseth sitter i flere utvalg og styrer for å fremme teknologiens bidrag i samfunnet, og er blant annet styremedlem i NHO. I tillegg har hun deltatt i en rekke regjeringsoppnevnte utvalg.

– Teknologi og digitalisering er viktig for samfunnsutviklingen. Det er spennende å få være med på å sette agendaen, sier Skryseth.

I 2017 ble hun kåret til «Digital Changemaker of the Year» under Smart Ship Awards i Singapore. I begrunnelsen skriver juryen at Kongsberg Digital under hennes ledelse har levert produkter som «eksemplifiserer den digitale veksten i maritim og shipping-sektoren».

– Det er veldig hyggelig å få denne prisen, og jeg mener det er viktig at Norge settes på kartet, sier Skryseth.

Vil forene krefter

Skryseth mener den digitale utviklingen har ført til at bransjene i næringslivet er blitt mindre sektorbaserte. Dels fordi teknologien som utvikles oftere er tverrfaglig, dels fordi forretningsmodellene adopteres mellom ulike bransjer. Løsninger som utvikles på maritim side kan for eksempel også benyttes innen olje- og gass.

– Før forholdt du deg til én verdikjede. Hvis du jobbet med olje og gass, var det verdikjeden din. Det som skjer nå, er at nye aktører plutselig entrer nye verdikjeder. Vi har for eksempel sett mye av dette i innholds- og medieindustrien, med inntogene til Facebook og Google.

Ifølge Skryseth krever utviklingen at dagens ledere må løfte blikket. Norske ledere trenger et digitalt kompetanseløft for å lede næringsliv og forvaltning gjennom utfordringene som kommer.

Hun mener Norge bør samle kreftene for å vinne frem i internasjonal konkurranse. For selv om Norge ligger langt fremme i teknologisk utvikling, særlig innenfor olje og gass, er det store amerikanske tech-selskaper som dominerer digitaliseringsfeltet. Skal vi ta opp kampen, må vi jobbe sammen.

– Vi må være bevisste på hvordan den digitale utviklingen vil påvirke et land som Norge, og vi må bestemme oss for hvilke posisjoner vi ønsker å ta. Da mener jeg på alt fra utdanning, til forskningsinstitusjoner og næringsliv. Vi må bestemme oss for hva vi i Norge skal bli best på.