-

Tidligere student

Strategien som sikret jobb

Associate i BDO, Stian Holte, sikret seg jobb før han var ferdig med mastergraden på BI.

Stian Holte

Stilling: Associate

Arbeidsgiver: BDO

Det viktigste er å benytte mulighetene studiene gir til å komme i kontakt med næringslivet.

– Jeg har hatt flinke studiekamerater der vi sammen har løftet hverandre frem. I tillegg har jeg tidlig i studiet vært klar over hvilke bransjer jeg har ønsket å jobbe innenfor og derfor vært bevisst ved valg av valgfrie kurs.

Holte forteller at hans strategi for å sikre seg jobb før han graduerte var å delta på bedriftspresentasjoner for de ulike selskapene han var interessert i å jobbe for.

– Jeg prøvde å være aktiv ved deltakelse for å gi et godt førsteinntrykk, i tillegg til at jeg ønsket å danne meg et best mulig bilde av de aktuelle selskapene.
Målet var å avdekke forskjeller mellom selskapene i samme bransje, for å finne ut hvilket selskap som ville passe han best, og samtidig gi størst mulighet til utvikling.
I februar 2017, et halvt år før innleveringsfrist for masteroppgaven, hadde Holte fått jobbtilbud fra BDO.

Mye mer enn bare tall

Som Associate i BDO har Holte en variert arbeidshverdag preget av tett kundekontakt, oppfølgning av ulike prosjekter og mye ordinær revisjon, som Stian mener er langt mer spennende og omfattende enn det folk flest tror.

– Revisjon er mer spennende enn det kanskje høres ut som, ettersom det er mye lover og regler man skal forholde seg til, og nye ting man lærer seg underveis. Jeg tar ofte i bruk ulike lovsamlinger i løpet av en arbeidsdag, særlig skattelovssamlingen og aksjeloven, siden vi utarbeider en del selskapsdokumentasjon som vedtektsendringer og generalforsamlingsprotokoller.

Ved siden av det Holte omtaler som ordinær revisjon, bistår han også som Associate i en del økonomisk rådgivning og bistand vedrørende disponeringer de ulike selskapene foretar seg.

– Jeg tror revisjon er et nyttig fag som gir stort utbytte dersom man ønsker andre utfordringer innen økonomi på sikt, i form av at man lærer å se hvordan et regnskap fungerer og hvordan ulike selskaper er bygget opp, sier Holte.

Engasjement, studieplaner og frisk luft

Holtes råd til nåværende studenter er å være nysgjerrig på arbeidslivet og prøve å danne seg et bilde av hva slags jobbhverdag man ønsker seg. For eksamensmestringen er et verktøy han selv har hatt stor nytte av, en personlig studieplan for hvordan man skal disponere tiden på de ulike kursene frem mot eksamen. Det viktigste dreier seg imidlertid om engasjement.

– Det aller viktigste er å engasjere seg og benytte seg av alle de mulighetene BI gir til å komme tidlig i kontakt med arbeidsmarkedet. Også gjør det innmari godt å få litt frisk luft i løpet av en lang dag på lesesalen, avslutter Holte.

Stian Holte har en Master of Science i  Business med fordypning i Business Law, Tax & Accounting fra 2017. 

Denne artikkelen ble først publisert i 2017.