Bachelorstudier

Helseledelse

Denne bachelorgraden er utviklet spesielt for deg som jobber i helsesektoren og ønsker kompetanse innen ledelse. Du kan også ta de enkelte programmene separat uten å ta hele graden.

Slik bygger du graden

Kakediagram bygge graden

Som utgangspunkt må du ha 90 studiepoeng innenfor helsefag fra andre studiesteder. På BI bygger du videre på dette med grunnstudiet og fordypning innen helseledelse. Det avsluttende programmet er Leadership in Action. 

Du kan ta hvert program enkeltvis eller sette sammen til en bachelorgrad.

"Studiet knytter teori og utøvelse sammen på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk kunnskapen. Det bidrar til en trygghet som er relevant i de utfordringer man møter som leder i helsetjenesten."

Kristine Aalbu Ljosland

Sykepleier,Oslo universitetssykehus

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for alle som har en helsefaglig bakgrunn enten som sykepleier, hjelpepleier, helsesekretær, lege eller lignende, og ønsker mer kompetanse innen ledelse.

Fokus i studiet er på fag, fordypning og refleksjon rundt de mange og store utfordringer som helsearbeidere møter. Vi går i dybden på viktige helsefaglige debatter og konsekvensene av reorganisering og omstillinger.

Video

Hilde Helland, daglig leder Manglerud­hjemmet

Praktisk informasjon

Hvordan søker jeg opptak?

Finn ditt kurs eller studium og søk direkte. BI praktiserer opptak frem til studiestart, så vi anbefaler deg å søke så tidlig som mulig for å være sikret plass. Søknader behandles helt frem til studiestart på det enkelte kurset eller frem til det er fulltegnet.

Se det enkelte kurset for mer informasjon om opptakskrav.

Innpassing

En innpassing er en vurdering av tidligere studiepoenggivende utdanning/kurs, uavhengig av fagområde, som er gjennomført ved BI eller annet godkjente universitet/høyskole. Studiepoeng fra fagskole gir ikke innpasning til Bachelor of Management.

Innpassingen vil gjelde for den studiemodellen som eksisterer pr. dags dato. Studenten må alltid fullføre sitt studium etter den til enhver tid gjeldende studiemodell.

Innpassingen er uforpliktende. Innsendte vitnemål vil ikke bli returnert, men sikkerhetsmakulert etter behandling her hos oss. Innpasningen er et uforpliktende tilbud fra BI.

Jeg ønsker å få vurdert min bakgrunn