-
Bachelorstudier

Helseledelse

Vår bachelorgrad i helseledelse er utviklet spesielt for deg som jobber i helsesektoren og ønsker å utvikle mer kompetanse i ledelse, samtidig som du jobber. Alle program kan gjennomføres som enkeltstående program, kan kombineres med jobb, og du velger selv om du vil sette de sammen til en komplett Bachelor of Management i Helseledelse.

HVA LÆRER DU?

Du vil utvikle ferdigheter gjennom teorier og case til å bli en bedre leder i helsesektorer, bygge team og utvikling på tvers av fagretninger, gi innsikt i rammebetingelser og hvordan de påvirker deg som skal lede mennesker, utvikle og beslutte i helsesektoren.

Fokus i studiet er på fag, fordypning og refleksjon rundt de mange og store utfordringer som helsearbeidere møter. Vi går i dybden på viktige helsefaglige debatter og konsekvensene av omstillinger.

Hvem passer studiet/KURSENE for?

Studiet passer for alle som har en helsefaglig bakgrunn enten som sykepleier, hjelpepleier, helsesekretær, lege eller lignende, og ønsker mer kompetanse innen ledelse.

HVILKE PROGRAM KAN DU VELGE BLANT?

Følgende tre program er obligatoriske i en Bachelor of Management i Helseledelse. Merk at de også kan gjennomføres uavhengig av hverandre, som selvstendige program.

  • Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse: Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø. 
  • Innovasjon og organisering i helsetjenesten: For å bli en god leder i helsesektoren kreves det innsikt i politiske og økonomiske, så vel som rettslige, rammebetingelser. Dette programmet gir deg fordypning i problemstillinger knyttet til disse rammene. Det kreves ikke helsefaglig bakgrunn hvis man søker om opptak kun på dette programmet.
  • Avsluttende program Leadership in Action: Dette programmet gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i alle.

Slik bygger du graden

Kakediagram bygge graden

Som utgangspunkt må du ha 90 studiepoeng innenfor helsefag fra andre studiesteder. På BI bygger du videre på dette med grunnstudiet og fordypning innen helseledelse. Det avsluttende programmet er Leadership in Action. 

Du kan ta hvert program enkeltvis eller sette sammen til en bachelorgrad.

"Studiet knytter teori og utøvelse sammen på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk kunnskapen. Det bidrar til en trygghet som er relevant i de utfordringer man møter som leder i helsetjenesten."

Kristine Aalbu Ljosland

Sykepleier,Oslo universitetssykehus

Hilde Helland, daglig leder Manglerud­hjemmet

Bachelor

Årsenhet i helseledelse

Når du har gjennomført programmene Ferdigheter i helseledelse og Innovasjon og organisering i helsetjenesten, har du en Årsenhet i helseledelse.

Praktisk informasjon

Hvordan søker jeg opptak?

Finn ditt kurs eller studium og søk direkte. BI praktiserer opptak frem til studiestart, så vi anbefaler deg å søke så tidlig som mulig for å være sikret plass. Søknader behandles helt frem til studiestart på det enkelte kurset eller frem til det er fulltegnet.

Se det enkelte kurset for mer informasjon om opptakskrav.

Innpassing

En innpassing er en vurdering av tidligere studiepoenggivende utdanning/kurs, uavhengig av fagområde, som er gjennomført ved BI eller annet godkjente universitet/høyskole. Studiepoeng fra fagskole gir ikke innpasning til Bachelor of Management.

Innpassingen vil gjelde for den studiemodellen som eksisterer pr. dags dato. Studenten må alltid fullføre sitt studium etter den til enhver tid gjeldende studiemodell.

Innpassingen er uforpliktende. Innsendte vitnemål vil ikke bli returnert, men sikkerhetsmakulert etter behandling her hos oss. Innpasningen er et uforpliktende tilbud fra BI.

Jeg ønsker å få vurdert min bakgrunn