Bachelor of Management

Gradens oppbygging

I denne graden setter du sammen de fleste elementene etter eget ønske. Graden bygger du opp av fire deler i ditt eget tempo; frie studiepoeng, kjernefag, valgfritt bachelorprogram og avsluttende obligatorisk program Leadership in Action.

Frie studiepoeng

90 av studiepoengene i Bachelor of Management er valgfrie, som du kan få godkjent fra tidligere høyere utdanning. Har du ikke 90 studiepoeng fra før, finner du mange muligheter til å dekke dette innen BIs kurstilbud.

Bachelormodell Frie studiepoeng

All godkjent høyere utdanning kan vurderes for innpassing i graden. Om du ikke har utdanning fra før, eller du har færre en 90 studiepoeng fra før, finner du mange muligheter til å dekke dette innen BIs kurstilbud.

  • Bedriftsøkonom- eller markedsøkonomstudiet gir 60 studiepoeng hvorav 30 studiepoeng utgjør kjernefagene.
  • Du kan også velge enkeltkurs innen fagområder som er aktuelle for deg: Spesialkurs og høyskolekurs gir 7,5 studiepoeng, mens bachelorprogram gir 30 studiepoeng. 

Innpassing av tidligere utdanning

Offentlig godkjente kurs som gir studiepoeng kan også innpasses i graden. Du kan søke innpassing av hele studier, som for eksempel bedriftsøkonomstudiet fra BI, grunnfag og mellomfag fra universitet/høyskole. 

Ta gjerne kontakt med oss for å få avklart om din tidligere utdanning kan innpasses i graden. Skjema for vurdering til innpass finner du her.

Kjernefag

Kjernefagene er den delen av graden som skal sikre deg et lederfaglig grunnlag for videre fordypning.

Obligatorisk del

Kurspakken Grunnutdanning i ledelse dekker hele fagkravet til kjernefagene, men det kan også dekkes inn av enkeltkurs eller som en del av Bedrifts- eller Markedsøkonomistudiet

Kurs fra følgende fagområder må være dekket:

Til sammen 30 studiepoeng. 

Innpassing av kjernefag 

Bedrifts- og markedsøkonomstudiet fra BI inkluderer kjernefagene som er obligatorisk i Bachelor of Management-graden. Har du gjennomført et av disse studiene dekker du kravene til kjernefag. Har du bestått eksamen i tilsvarende fag ved et annet studiested enn BI, kan de søkes innpasset i graden.

Bachelorprogram

Bachelorprogram passer for deg som vil fordype deg i ledelse innen et utvalgt fagområde. Undervisningen foregår i samlinger, noen i kombinasjon med nettbasert undervisning. Programmene går over ett år og gir 30 studiepoeng.

Her velger du det fagområde som interesserer deg mest og fordyper deg i det.

Et bachelorprogram gjennomføres over to semestre, med 5-6 samlinger i løpet av året. Samlingene er over hele dager, med god anledning til faglig fordypning. Undervisningen er variert, med mye gruppearbeid og diskusjon i klassene. Noen av programmene kan du også ta nettbasert.

Mellom samlingene jobber du med en selvvalgt prosjektoppgave, hvor du kan trekke inn reelle utfordringer fra egen arbeidsplass. Det legges spesiell vekt på å kombinere teori, erfaring og praktisk læring. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover praktisk arbeidserfaring.

Bachelorprogram kakediagram

Bachelorprogrammer:

Generelle programmer i ledelse:


Bransjerelaterte programmer:


Fordypning i helseledelse

 

Leadership in Action

Leadership in Action gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i alle.

Leadership in Action skal som navnet sier, lære deg ledelse i praksis. Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram uavhengig av graden. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, og spesielt utviklet for deg som er i jobb.

Les mer om Leadership in Action