Bachelor of Management

Oversikt kjernefag

Kjernefagene er den obligatoriske delen av graden som skal sikre deg et faglig grunnlag for videre fordypning. Se oversikt over de kursene du kan velge mellom nedenfor.

Kurs innen fagområdet Bedriftsøkonomi

Kurs innen fagområdet Markedsføring

Kurs innen fagområdet Strategi, organisasjon og ledelse