Bachelorstudier

Eiendoms­megling

Dette studiet gir deg alt du trenger for å bli en eiendomsmegler. Du vil bli godt kjent med det norske eiendomsmarkedet, og lære deg å foreta den praktiske gjennomføringen av et salg. I tillegg vil du få en solid økonomisk grunnutdanning.

Hva lærer du?

Eiendomsmarkedet er preget av travel aktivitet. Midt i prosessen står eiendomsmegleren, som mellommann mellom selger og kjøper og skal sørge for at omsetning av fast eiendom skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte.

 • Eiendomsmegling. Hele prosessen fra markedsføring og dokumenthåndtering, til den praktiske gjennomføringen av overdragelse av eiendom og oppgjøret av handelen.
 • Økonomi. Du vil lære å foreta økonomiske vurderinger og analyser, gjennom fag i regnskap, statistikk, og finans.
 • Jus. Studiet gir deg en forståelse av de potensielle juridiske problemstillingene du kan stå ovenfor som eiendomsmegler, og hvordan du kan løse disse.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

 • 1. studieår

  Høst

  • Bedriftsøkonomisk analyse
  • Bedriften
  • Markedsføringsledelse
  • Jus og eiendomsmegling
 • Vår

  • Matematikk for økonomer
  • Finans
  • Organisasjonsatferd og ledelse
  • Statistikk for økonomer
 • 2. studieår

  Høst

  • Mikroøkonomi
  • Jus for eiendomsmeglere I
  • Eiendomsmegling I (del I)
  • Valgkurs
 • Vår

  • Makroøkonomi for økonomer
  • Jus for eiendomsmeglere II
  • Eiendomsmegling I (del II)
  • Finansregnskap og regnskapsanalyse
 • 3. studieår

  Høst

  • Strategi
  • Jus for eiendomsmeglere III (del I)
  • Oppgjør av eiendomshandler
  • Eiendomsmegling II
 • Vår

  • Eiendomsmegling III
  • Jus for eiendomsmeglere III (del II)
  • Markedsføring og salg av eiendom

I 6. semester avholdes det i tillegg en obligatorisk muntlig eksamen.

Muligheter i studietiden

Som student på bachelor i eiendomsmegling har du mulighet til å jobbe som medhjelper på et eiendomskontor. I tillegg har du også mulighet til å velge et valgkurs i det andre året.

Medhjelper

Du kan jobbe som medhjelper for eiendomsmeglerkontor fra første dag på studiet. Da vil du hjelpe til med visninger, på kontoret, og andre oppgaver. Etter medhjelpereksamen i første semester kan du jobbe som medhjelper også resten av studiet.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Hva kan du bli?

Det er faktisk lovpålagt å ha høyere utdanning i eiendomsmegling for å kunne kalle seg eiendomsmegler. I tillegg må man ha to år med praktisk erfaring.

Med en bachelor i eiendomsmegling fra BI oppfyller du de formelle utdanningskravene, og har mulighet til å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig for å få den relevante erfaringen.

BI er den klart største tilbyder av eiendomsmeglerutdanning i Norge, og har hatt dette studiet siden 1991.

I tillegg vil du også være kvalifisert for mange andre jobber.

Du kan jobbe med:

 • Eiendomsmegling. Med en bachelor i eiendomsmegling kan du jobbe som eiendomsmeglerfullmektig.
 • De som har en bachelor i eiendomsmegling fra BI jobber også innen eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, bank og offentlig forvaltning

Typisk BI

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor i eiendomsmegling!

Trykk på profilene for å lære mer.

 typiskbi.no

 

Profil

Morten C. Tøsdal

Eiendomsfullmektig i Aktiv Eiendomsmegling

Profil med video

Nathalie Kristiansen

Eiendomsmeglerfullmektig i Krogsveen

Profil

Thea Vinnes Skauge

Eiendomsmeglerfullmektig i Kaland & Partners

Hva kan du studere videre?

Flere velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Du kan velge:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Pris

 • 1. år kr 59.800,-
 • 2. år kr 85.800,-
 • 3. år kr 85.800,-

Prisene gjelder for studieåret 2017/18 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Se opptakskrav

Søk nå