Bachelorstudier

Eiendoms­megling

Eiendom går aldri av moten, og bransjen ser alltid fremover. Lyst til å bidra med å forme morgendagens byutvikling? Har du interesse for eiendom, markedsføring, jus og økonomi og synes det er spennende å kombinere teoretiske prinsipper med praktiske ferdigheter? Da kan bachelor i eiendomsmegling være noe for deg.

Hva lærer du?

Å være i eiendomsbransjen kan handle om å jobbe med mennesker på et individuelt plan, men det kan også handle om å jobbe med store samfunnsstrukturer. Det er en bransje som holder seg aktuell og som speiler måten vi lever på.

Den økonomiske, sosiale og globale utviklingen påvirker eiendomsbransjens muligheter og utfordringer. Bærekraftighet, innovasjon i finansieringsmodeller og stadig høyere kompetansebehov, er eksempler på noen av dagens trender.

Denne bacheloren er en allsidig utdanning hvor du kan bruke kompetansen din innenfor det du synes er mest spennende. I tillegg til eiendomsfagene vil du også få en solid faglig plattform innen økonomi og jus. 

Noen av disse fagene er:

 • Eiendomsmegling. Hele prosessen fra markedsføring og dokumenthåndtering, til den praktiske gjennomføringen av overdragelse av eiendom og oppgjøret av handelen.
 • Økonomi. Du vil lære å foreta økonomiske vurderinger og analyser, gjennom fag i regnskap, statistikk, og finans.
 • Jus. Studiet gir deg en forståelse av de potensielle juridiske problemstillingene du kan stå ovenfor som eiendomsmegler, og hvordan du kan løse disse.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på info@bi.no.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

I 6. semester avholdes det i tillegg en obligatorisk muntlig eksamen.

* Dette kurset utgår hvis du velger internship som valgkurs.

Muligheter i studietiden

Som student på bachelor i eiendomsmegling har du mulighet til å jobbe som medhjelper på et eiendomskontor. I tillegg har du også mulighet til å velge et valgkurs i det andre året.

Medhjelper

Du kan jobbe som medhjelper for et eiendomsmeglerkontor fra første dag på studiet. Da vil du hjelpe til med visninger, på kontoret, og andre oppgaver. Etter medhjelpereksamen i første semester kan du jobbe som medhjelper også resten av studiet.

 

«Med internship og eiendomsutvikling i studieplanen sørger BI for en bedre overgang mellom studie og arbeidsliv og legger til rette for flere spennende yrkesvalg. Vi er stolte av den norske eiendomsmeglerutdanningen, og kan anbefale studiet for alle som har lyst til å jobbe med eiendom.»

 

Carl O. Geving
Administrerende direktør
Norges Eiendomsmeglerforbund

Spørsmål om studier?

Motta nyheter fra BI

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Hva kan du bli?

Det er faktisk lovpålagt å ha høyere utdanning i eiendomsmegling for å kunne kalle seg eiendomsmegler. I tillegg må man ha to år med praktisk erfaring.

Med en bachelor i eiendomsmegling fra BI oppfyller du disse formelle utdanningskravene, og har mulighet til å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig for å få den relevante erfaringen.

BI er den klart største tilbyder av eiendomsmeglerutdanning i Norge, og har hatt dette studiet siden 1991.

I tillegg vil du også være kvalifisert for mange andre jobber.

Du kan jobbe med:

 • Eiendomsmegling. Med en bachelor i eiendomsmegling kan du jobbe som eiendomsmeglerfullmektig.
 • De som har en bachelor i eiendomsmegling fra BI jobber også innen eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, bank og offentlig forvaltning

Hva kan du studere videre?

Flere velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Du kan velge:

Hvis du tar metode som valgkurs kvalifiserer du også til masterdelen av siviløkonomstudiet. I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

}

Pris

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 82.400,-
 • 3. år kr 82.400,-

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig.

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Når kan jeg søke?