Bachelorstudier

Eiendoms­megling

Dette studiet gir deg alt du trenger for å bli en eiendomsmegler. Du vil bli godt kjent med det norske eiendomsmarkedet, og lære deg å foreta den praktiske gjennomføringen av et salg. I tillegg vil du få en solid økonomisk grunnutdanning.

Hva lærer du?

Eiendomsmarkedet er preget av travel aktivitet. Midt i prosessen står eiendomsmegleren, som mellommann mellom selger og kjøper og skal sørge for at omsetning av fast eiendom skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte.

  • Eiendomsmegling. Hele prosessen fra markedsføring og dokumenthåndtering, til den praktiske gjennomføringen av overdragelse av eiendom og oppgjøret av handelen.
  • Økonomi. Du vil lære å foreta økonomiske vurderinger og analyser, gjennom fag i regnskap, statistikk, og finans.
  • Jus. Studiet gir deg en forståelse av de potensielle juridiske problemstillingene du kan stå ovenfor som eiendomsmegler, og hvordan du kan løse disse.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

Basiskurs

Programkurs

Valgkurs

I 6. semester avholdes det i tillegg en obligatorisk muntlig eksamen.

*Kurset Salg utgår hvis du velger internship som valgkurs.

Muligheter i studietiden

Som student på bachelor i eiendomsmegling har du mulighet til å jobbe som medhjelper på et eiendomskontor. I tillegg har du også mulighet til å velge et valgkurs i det andre året.

Medhjelper

Du kan jobbe som medhjelper for et eiendomsmeglerkontor fra første dag på studiet. Da vil du hjelpe til med visninger, på kontoret, og andre oppgaver. Etter medhjelpereksamen i første semester kan du jobbe som medhjelper også resten av studiet.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Motta nyheter fra BI

Hva kan du bli?

Det er faktisk lovpålagt å ha høyere utdanning i eiendomsmegling for å kunne kalle seg eiendomsmegler. I tillegg må man ha to år med praktisk erfaring.

Med en bachelor i eiendomsmegling fra BI oppfyller du de formelle utdanningskravene, og har mulighet til å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig for å få den relevante erfaringen.

BI er den klart største tilbyder av eiendomsmeglerutdanning i Norge, og har hatt dette studiet siden 1991.

I tillegg vil du også være kvalifisert for mange andre jobber.

Du kan jobbe med:

  • Eiendomsmegling. Med en bachelor i eiendomsmegling kan du jobbe som eiendomsmeglerfullmektig.
  • De som har en bachelor i eiendomsmegling fra BI jobber også innen eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, bank og offentlig forvaltning

Typisk BI

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor i eiendomsmegling!

Trykk på profilene for å lære mer.

 

 typiskbi.no

 

Profil

Morten C. Tøsdal

Eiendomsfullmektig i Aktiv Eiendomsmegling

Profil med video

Nathalie Kristiansen

Eiendomsmeglerfullmektig i Krogsveen

Profil

Thea Vinnes Skauge

Eiendomsmeglerfullmektig i Kaland & Partners

Hva kan du studere videre?

Flere velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Du kan velge:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Pris

  • 1. år kr 65.000,-
  • 2. år kr 86.600,-
  • 3. år kr 86.600,-

Prisene gjelder for studieåret 2018/19 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig.

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Se opptakskrav

Søk nå