Bachelorstudier

Entreprenør­skap og økonomi

Liker du å utvikle ideer helt fra grunnen av? Denne bachelorgraden gir deg en innføring i økonomi og verktøyene du trenger til å starte egen bedrift eller innovere i eksisterende firmaer.

Hva lærer du?

Ved å gå denne linjen vil du lære om hovedtrekk innenfor entreprenørskap slik som: kreativitet, nytenkning, pågangsmot, samarbeid, presentasjonsteknikker, økonomisk innsikt og evne til å foreta realistiske markedsvurderinger.

På bachelor i entreprenørskap og økonomi får du et solid grunnlag for å være med på å utvikle produkter, forretningskonsepter og bedrifter.

  • Økonomi, administrasjon, og markedsføring. Gjennom disse basisfagene lærer du å forstå hva som må til for at ideer og konsepter skal bli levedyktige i markedet.
  • Casestudier. Du vil jobbe med reelle oppgaver for bedrifter, noe som hjelper deg å se hvordan din kunnskap kan benyttes i det virkelige liv.
  • Idéutvikling. Lær hvordan kommer opp med, bearbeider, og videreutvikler nye idéer.
  • Hvordan starte egen bedrift. En viktig del av dette studiet er at du skal starte din egen studentbedrift, som skal nå et minimumskrav i omsetning. Dette gir deg praktisk erfaring som er gull verdt senere.

Foreleserne på dette studiet er blant de beste i landet på dette området, og er levende opptatt av å fremme entreprenørskap som fag. Det er mye bruk av praktiske eksempler, øvelser og gjesteopptredener av gründere. Studiet er kjent for sitt gode og dynamiske miljø, der det er vanlig å knytte kontakter du vil ha glede av videre i yrkeslivet.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

Muligheter i studietiden

I tillegg til de spennende fagene og praktiske utfordringene du får i løpet av studietiden, har du også mulighet til å tilpasse graden din med internship eller utveksling.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

Bachelor i entreprenørskap og økonomi er en utdanning som gir deg usedvanlig mange muligheter med tanke på jobb.

Noen typiske veivalg kan være oppstart av din egen bedrift, eller at du inngår i et eksisterende oppstarts-team. Du kan også jobbe med utvikling og vekst i små og mellomstore bedrifter, eller ta en rolle innen innovasjon, produktutvikling og endring i store bedrifter. En annen mulighet er å jobbe med testing av nye forretningsmodeller, eller som støttespiller og rådgiver for andre gründere og innovatører.

I tillegg har du en allsidig økonomisk utdanning som kan brukes til det meste innen økonomi, administrasjon og markedsføring.

Eksempler på bedrifter og stillinger:

  • Startups. Dette studiet er perfekt for deg som vil være din egen sjef. For å starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, og en finansieringsplan. Alt dette lærer du om som entreprenørskapstudent.
  • Konsulentbransjen. Kunnskapen om hvordan suksessfulle bedrifter blir til er også svært nyttig for eksisterende selskaper. I konsulentbransjen kan du bruke det du har lært for å rådgi andre bedrifter om hvordan de kan kutte unødvendige kostnader og bli mer effektive.
  • Produktutvikling. Vær med på å skape nye ideer! Det å skape nye prdukter er en viktig del av entreprenørskap, og som ferdig student vil du vite hvordan man systematisk skal teste, analysere, og kommersialisere nye produkter.

Typisk BI

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor i entreprenørskap og økonomi!

Trykk på profilene for å lære mer.

 

 typiskbi.no

 

Profil

Bjørn Olav A. Strandli

Daglig leder og entreprenør i Mr. Who

Profil

Vibeke Isachsen

Business Development Executive i Meltwater Group

Profil

Helge Bharat Johnsen

Daglig leder, forretningsutvikler og gründer i Innovation Support

Hva kan du studere videre?

I tillegg til en solid økonomisk grunnutdanning har du en unik mulighet til å ta videre utdanning innenfor innovasjon.

På BI har vi flere programmer som kan være interessante, slik som:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Pris

  • 1. år kr 59.800,-
  • 2. år kr 68.200,-
  • 3. år kr 68.200,-

Prisene gjelder for studieåret 2017/18 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Les mer på studentportalen @BI.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Se opptakskrav

Opptaket for dette studiet er stengt for studieåret 2017/2018. Trykk på knappen under og fyll ut skjemaet for å få en påminnelse når du kan søke for neste år!

Når kan jeg søke?