Bachelorstudier

Entreprenørskap

Liker du å utvikle ideer helt fra grunnen av? Denne bachelorgraden gir deg en innføring i de verktøyene du trenger til å starte egen bedrift eller innovere i eksisterende firmaer, hele veien fra utvikling av konseptet til markedsføring og drift.

Hva lærer du?

Ved å gå denne linjen vil du lære om hovedtrekk innenfor entreprenørskap slik som kreativitet, nytenkning, og pågangsmot, men også hvordan du kan gjennomføre konseptene dine.

Det er ikke nok å være kreativ – for å gjennomføre ideene dine må du også kunne foreta realistiske markedsvurderinger, presentere dem på en god måte, og vite hvordan man bygger struktur i en bedrift. Dette lærer du i løpet av studiet, samtidig som du får en grunnleggende økonomisk innsikt.

På bachelor i entreprenørskap får du et solid grunnlag for å være med på å utvikle produkter, forretningskonsepter og bedrifter. Vi som er ansvarlige for bacheloren jobber etter overbevisningen om at entreprenørskap kan læres.

 • Markedsføring. Gjennom disse basisfagene lærer du å identifisere markedsmuligheter samt hva som må til for at ideer og konsepter skal bli levedyktige i markedet.
 • Casestudier. Du vil jobbe med tidligere problemstillinger og løsninger samt reelle oppgaver for bedrifter.
 • Idéutvikling. Lær hvordan du kan komme opp med, bearbeide og videreutvikle nye idéer.
 • Hvordan starte egen bedrift. Som del av dette studiet kal du starte din egen studentbedrift, sammen med noen av dine medstudenter. Dette gir deg praktisk erfaring, og det er ikke bare teoretisk: bedriften skal nå et minstekrav for omsetning.
 • Identifisere forretningsmodeller. Forståelse for ulike verdiforslag, direkte som indirekte kunder og avdekke kompleksitet gjennom modeller og diskusjon.

Foreleserne på dette studiet er blant de beste i landet på dette området, og er levende opptatt av å fremme entreprenørskap som fag. Det er mye bruk av praktiske eksempler, øvelser og gjesteopptredener av gründere. Studiet er kjent for sitt gode og dynamiske miljø, der det er vanlig å knytte kontakter du vil ha glede av videre i yrkeslivet.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Muligheter i studietiden

I tillegg til de spennende fagene og praktiske utfordringene du får i løpet av studietiden, har du også mulighet til å tilpasse graden din med internship eller utveksling.

Internship i egen bedrift

Har du en gründer i magen, men trenger tid, veiledning og et godt fagmiljø rundt deg for å kunne teste ut idéen din? Nå tilbyr BI internship i egen bedrift som valgkurs. Les om Espen og Brage, som valgte å satse og har gjort kjempesuksess med selskapet Happy Norwegian.

Heltidsstudent og heltidsgründer

Annas kalenderbok fikk 14 000 følgere på Instagram og suksessen førte til eget mediebyrå – allerede før hun var ferdig med studiene.

Hva kan du bli?

Bachelor i entreprenørskap er en utdanning som gir deg mange muligheter med tanke på jobb.

Noen typiske veivalg kan være oppstart av nye bedrifter, eller utvikling og vekst i små og mellomstore bedrifter. Du kan også ta del i innovasjonsprosjekter, produktutvikling og endring i store bedrifter, eller jobbe med testing av nye forretningsmodeller. Med en bachelor i entreprenørskap vil du også kunne være en god støttespiller og rådgiver for andre gründere og innovatører.

Eksempler på bedrifter og stillinger:

 • Egen startup. Dette studiet er perfekt for deg som vil være din egen sjef. For å starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, bevis i markedet og en finansieringsplan. Alt dette lærer du om som entreprenørskapstudent.
 • Andres startup. Stadig flere av våre studenter begynner sin karriere etter endt studie i andre startups. Arbeidsoppgavene varierer fra markedsføring og salg til rådgivning og forefallende oppgaver i en startup. Kandidatene melder om spennende arbeidsdager og store muligheter til å påvirke bedriften og egen karriere.
 • Konsulentbransjen. Kunnskapen om hvordan suksessfulle bedrifter blir til er også svært nyttig for eksisterende selskaper. I konsulentbransjen kan du bruke det du har lært for å rådgi andre bedrifter om hvordan de kan se nye markedsmuligheter, utvikle nye tjenester, eller bli mer innovative og effektive.
 • Produkt- og tjenesteutvikling. Vær med på å skape nye ideer! Det å skape nye produkter og tjenester er en viktig del av entreprenørskap, og som ferdig student vil du vite hvordan man systematisk skal teste, analysere, og kommersialisere nye ideer.

Brage Eriksen Co-Founder & CMO Happy Norwegian AS Startet fullverdig bedrift under studietiden

Hva kan du studere videre?

I tillegg til en solid økonomisk grunnutdanning har du en unik mulighet til å ta videre utdanning innenfor innovasjon.

På BI har vi flere programmer som kan være interessante, slik som:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt oss for mer informasjon.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 69.000,-
 • 3. år kr 69.000,-

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.