-
Bachelorstudier

Entreprenørskap

Drømmer du om å skape noe nytt og bidra til utvikling og positiv endring? Dette studiet gjør deg i stand til å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan du skal bruke dem.

Hva lærer du?

På tvers av bransjer og karrierer finner vi ett fellestrekk blant dyktige ledere og medarbeidere – et entreprenørielt tankesett. Og i en verden som endrer seg stadig raskere, er det viktig å finne nye måter å løse utfordringer på, og skape bærekraftig utvikling og innovasjon.

Derfor vil en bachelor i entreprenørskap gi deg verdifull innsikt og kompetanse som er attraktivt for alle bransjer og sektorer. Gjennom studiene vil du eksempelvis lære deg å løse komplekse, reelle samfunnsutfordringer, utvikle bærekraftige forretningsmodeller, etablere egen bedrift og bidra som konsulent for eksisterende selskaper. Det vil gi deg den tryggheten og selvtilliten du trenger for å bli en god entreprenør og leder.  

Dette er noen av temaene du vil lære om: 

  • Entreprenørielt tankesett. Du vil lære deg å skape, identifisere, forme og handle på muligheter i ulike kontekster og organisasjoner.
  • Sosial, miljømessig og økonomisk verdiskaping. Du vil lære å ta effektive beslutninger ved å finne balansen mellom samarbeidspartneres behov, forretningsmessige vurdering og etisk verdiskaping.
  • Selvbevissthet. Du vil lære og bli kjent med deg selv og hvem du er som et menneske og leder. Identifisere hva som indre motiverer deg. Hva som er dine verdier og visjon, og forstå dine omgivelser.
  • Ledelse og teamarbeid.  Du vil lære å få det beste ut av de menneskene og ressursene du har til disposisjon, og jobbe gjennom samarbeid og på den måten nå mål for bedriften og organisasjoner i raskt endrede omgivelser.  
  • Innovativ problemløsing. Du vil lære deg å oppdage og implementere kreative løsninger på komplekse utfordringer og produsere resultat som skaper langsiktig verdi.  

Kurseksempler

En mann som bruker pc-en sin
En mann som bruker pc-en sin

Oppstart av bedrift

Sett i gang, driv egen bedrift, enten som studentbedrift eller som ordinært selskap og få relevant og praktisk erfaring. 

Dame som forklarer noe i et møte
Dame som forklarer noe i et møte

Internasjonalt entreprenørskap

Lær hvordan du kan etablere virksomheten globalt for å være relevant internasjonalt og øke markedsmulighetene. 

En mann som snakker under et møte, ved siden av en dame som prøver vr-briller
En mann som snakker under et møte, ved siden av en dame som prøver vr-briller

Innovasjonskonsulent i praksis

Få praktisk erfaring med innovasjonsprosjekter for oppstartsbedrifter. Avklar behov, prioriteringer, estimer bruk av timer, lag tilbud og løs en eller flere sentrale problemstillinger

Rettshammer som slår ned, med skyskrapere foran
Rettshammer som slår ned, med skyskrapere foran

Forretningsjus

Tilegn kunnskap om de viktigste rettslige reguleringene for at en virksomhet skal kunne operere i et marked, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes.

Hva kan du bli?

Gjennom dette studiet vil du bli i stand til å starte og utvikle din egen virksomhet, men du vil også ha mange andre spennende karrieremuligheter innenfor etablerte virksomheter, på tvers av bransjer og sektorer. I en verden som er i konstant endring, er utvikling og innovasjon viktig for at bedrifter skal lykkes. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med: 

  • Egen startup. Dette studiet er perfekt for deg som vil bli gründer. For å starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, bevis i markedet og en finansieringsplan. 
  • Andres startup. Stadig flere av våre studenter begynner sin karriere etter endt studie i andre startups. Arbeidsoppgavene varierer fra markedsføring og salg til rådgivning og forretningsutvikling. Kandidatene melder om spennende arbeidsdager og store muligheter til å påvirke bedriften og egen karriere. 
  • Innovasjon og entreprenørskap i store selskaper. Våre entreprenørskapsstudenter er svært attraktive blant eksisterende selskaper og industri. Det er stort behov for unge mennesker som ser nye muligheter, har verktøy for uttesting av ideene og kan implementere de nye løsningene i selskapene. Basert på erfaringene studentene får i eksisterende selskaper, er det flere som starter opp egen bedrift etter noen år.  
  • Veileder og støttespiller for andre gründere. Som ferdig entreprenørskap vil du ha en relevant utdanning og være svært godt kvalifisert for jobb i det stadig voksende økosystemet for entreprenørskap. Flere av våre studenter jobber blant annet i Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap, Innovasjonhuber og som næringskonsulenter rundt om i Norge.  

Guri Bækkelund Logistikkansvarlig Porsche Norge Selger opplevelser
Brage Eriksen Co-Founder & CMO Happy Norwegian AS Startet fullverdig bedrift under studietiden

Tenk som en entreprenør

Historien om Brim Explorer er et godt eksempel på hva en person kan oppnå med et riktig tankesett. For å skape forandring og innovasjon må du tenke som en entreprenør, og ha kunnskap og ferdigheter slik at din ide får det beste sjansene for å lykkes.

En bachelor i entreprenørskap er veien til en vellykket karriere i en verden som stadig endrer seg raskere. I programmet lærer du å mestre faktiske situasjoner gjennom erfaringsbasert læring – du starter din egen bedrifter og utvikler ferdighetene som trengs for å hjelpe bedrifter til å løse sine problemer. Dette programmet vil gi deg en gründerinnstilling og et verdifullt grunnlag for innovasjon i fremtidige virksomheter.

Tenk som en entreprenør: Brim Explorer

Muligheter i studietiden

Norge er et innovasjonsrikt land og vi har gode støtteordninger for folk som ønsker å få til noe bra på egen hånd. Gjennom å studere entreprenørskap på BI får du være en del av en sterk gründer- og innovasjonskultur som gjenspeiles via studieplanen, foreleserne og mulighetene du kan benytte deg av under studietiden. Eksempelvis kan du velge å gjennomføre et internship i egen bedrift som du starter opp som en del av studiet. På den måten får du virkelig prøvd deg på hva det det betyr å være gründer og hva som skal til for å lykkes. 

Og i tillegg til å ha forelesere som ønsker å skape et læringsmiljø hvor det er rom for å gjøre feil og lære av disse, så bidrar BI med ressurser, lokaler og muligheter til gründervirksomhet for studentene våre via StartupLab. Vi tar ideene, drømmene og initiativet ditt på alvor! Flere av studentbedriftene har også fått støtte av Innovasjon Norge: 

Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet: 

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

I tillegg til en solid økonomisk grunnutdanning har du en unik mulighet til å ta videre utdanning innenfor innovasjon.

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i entreprenørskap kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:  

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene.  

Du kan også søke deg til andre anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon