Bachelorstudier

Entreprenør­skap

Liker du å utvikle ideer helt fra grunnen av? Denne bachelorgraden gir deg en innføring i de verktøyene du trenger til å starte egen bedrift eller innovere i eksisterende firmaer, hele veien fra utvikling av konseptet til markedsføring og drift.

Hva lærer du?

Ved å gå denne linjen vil du lære om hovedtrekk innenfor entreprenørskap slik som kreativitet, nytenkning, og pågangsmot, men også hvordan du kan gjennomføre konseptene dine.

Det er ikke nok å være kreativ – for å gjennomføre ideene dine må du også kunne foreta realistiske markedsvurderinger, presentere dem på en god måte, og vite hvordan man bygger struktur i en bedrift. Dette lærer du i løpet av studiet, samtidig som du får en grunnleggende økonomisk innsikt.

På bachelor i entreprenørskap får du et solid grunnlag for å være med på å utvikle produkter, forretningskonsepter og bedrifter. Vi som er ansvarlige for bacheloren jobber etter overbevisningen om at entreprenørskap kan læres.

 • Markedsføring. Gjennom disse basisfagene lærer du å identifisere markedsmuligheter samt hva som må til for at ideer og konsepter skal bli levedyktige i markedet.
 • Casestudier. Du vil jobbe med tidligere problemstillinger og løsninger samt reelle oppgaver for bedrifter.
 • Idéutvikling. Lær hvordan du kan komme opp med, bearbeide og videreutvikle nye idéer.
 • Hvordan starte egen bedrift. Som del av dette studiet kal du starte din egen studentbedrift, sammen med noen av dine medstudenter. Dette gir deg praktisk erfaring, og det er ikke bare teoretisk: bedriften skal nå et minstekrav for omsetning.
 • Identifisere forretningsmodeller. Forståelse for ulike verdiforslag, direkte som indirekte kunder og avdekke kompleksitet gjennom modeller og diskusjon.

Foreleserne på dette studiet er blant de beste i landet på dette området, og er levende opptatt av å fremme entreprenørskap som fag. Det er mye bruk av praktiske eksempler, øvelser og gjesteopptredener av gründere. Studiet er kjent for sitt gode og dynamiske miljø, der det er vanlig å knytte kontakter du vil ha glede av videre i yrkeslivet.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

Basiskurs

Programkurs

Valgkurs

Muligheter i studietiden

I tillegg til de spennende fagene og praktiske utfordringene du får i løpet av studietiden, har du også mulighet til å tilpasse graden din med internship eller utveksling.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Motta nyheter fra BI

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Bachelor i entreprenørskap er en utdanning som gir deg mange muligheter med tanke på jobb.

Noen typiske veivalg kan være oppstart av nye bedrifter, eller utvikling og vekst i små og mellomstore bedrifter. Du kan også ta del i innovasjonsprosjekter, produktutvikling og endring i store bedrifter, eller jobbe med testing av nye forretningsmodeller. Med en bachelor i entreprenørskap vil du også kunne være en god støttespiller og rådgiver for andre gründere og innovatører.

Eksempler på bedrifter og stillinger:

 • Egen startup. Dette studiet er perfekt for deg som vil være din egen sjef. For å starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, bevis i markedet og en finansieringsplan. Alt dette lærer du om som entreprenørskapstudent.
 • Andres startup. Stadig flere av våre studenter begynner sin karriere etter endt studie i andre startups. Arbeidsoppgavene varierer fra markedsføring og salg til rådgivning og forefallende oppgaver i en startup. Kandidatene melder om spennende arbeidsdager og store muligheter til å påvirke bedriften og egen karriere.
 • Konsulentbransjen. Kunnskapen om hvordan suksessfulle bedrifter blir til er også svært nyttig for eksisterende selskaper. I konsulentbransjen kan du bruke det du har lært for å rådgi andre bedrifter om hvordan de kan se nye markedsmuligheter, utvikle nye tjenester, eller bli mer innovative og effektive.
 • Produkt- og tjenesteutvikling. Vær med på å skape nye ideer! Det å skape nye produkter og tjenester er en viktig del av entreprenørskap, og som ferdig student vil du vite hvordan man systematisk skal teste, analysere, og kommersialisere nye ideer.

Typisk BI

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor i entreprenørskap og økonomi!

Trykk på profilene for å lære mer.

 

 typiskbi.no

 

Profil

Bjørn Olav A. Strandli

Daglig leder og entreprenør i Mr. Who

Profil

Vibeke Isachsen

Business Development Executive i Meltwater Group

Profil

Helge Bharat Johnsen

Daglig leder, forretningsutvikler og gründer i Innovation Support

Hva kan du studere videre?

I tillegg til en solid økonomisk grunnutdanning har du en unik mulighet til å ta videre utdanning innenfor innovasjon.

På BI har vi flere programmer som kan være interessante, slik som:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Pris

 • 1. år kr 65.000,-
 • 2. år kr 68.800,-
 • 3. år kr 68.800,-

Prisene gjelder for studieåret 2018/19 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Se opptakskrav

Søk nå