Bachelorstudier

Internasjonal markedsføring

Vil du studere og jobbe i utlandet? Dette studiet gir deg muligheter for en internasjonal lederkarriere i markedsføring gjennom en solid grunnutdannelse fra BI og et år med studier på anerkjente universiteter i utlandet.

Hva lærer du?

For å jobbe i en internasjonal bedrift trenger du kunnskaper om kulturforskjeller, språk og markeder. Det samme gjelder norske bedrifter med internasjonale kunder og leverandører. Med dette studiet blir du forberedt på å møte det globale næringslivet. I tillegg vil du bli kjent med de økonomiske og politiske forholdene som påvirker internasjonale bedrifter.

Dette er noe av det du vil lære:

 • Markedsføring på internasjonale markeder. Forstå hvordan bedrifter lykkes i den internasjonale konkurransen.
 • Kulturforståelse. Kunnskaper om andre kulturer er en forutsetning for å jobbe med internasjonale kunder og samarbeidspartnere.
 • Kommunikasjon og forhandlinger. Du vil lære engelsk forretningskommunikasjon, både skriftlig og muntlig, og ferdigheter innen internasjonale salg og forhandlinger.
 • Globalt perspektiv. Et år i utlandet vil gi deg kunnskaper og erfaringer som er gull verdt på det internasjonale arbeidsmarkedet.

Fag på engelsk

For å forberede deg på internasjonale studier vil flere av fagene du tar i Norge undervises på engelsk.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

 • 3. studieår

  Høst

  • Kurs i utlandet
  • Kurs i utlandet
  • Kurs i utlandet
  • Kurs i utlandet

Basiskurs

Programkurs

Valgkurs

Muligheter i studietiden

Et år i utlandet – velg blant syv destinasjoner.

I løpet av dette studiet vil du ta to år i Norge på et av BIs fire campus, og det siste året på en av våre partnerskoler i Europa, USA, Asia eller Australia.

Dette er en unik mulighet til å forberede deg på å bo og jobbe i et internasjonalt miljø, med folk fra mange forskjellige land. Du vil lære å forstå forskjellige perspektiver, både i næringslivet og privat. Våre partnerskoler er alle høyt anerkjente og rangerte universiteter.

Australia

USA

Frankrike

Tyskland

Kina

England

Spania

Hva kan du bli?

En grad i internasjonal markedsføring kan åpne mange muligheter på arbeidsmarkedet. Studiet egner seg også for deg som kan tenke deg å starte din egen bedrift.

Du kan blant annet jobbe med:

 • Markedsføring. Utvikle markedskampanjer som møter den lokale etterspørselen, både i Norge og internasjonalt.
 • Eksport. Finne kjøpere i utlandet for norske varer og tjenester. Dette er spesielt relevant for vår økonomi - visste du at 40% av alt som produseres i Norge eksporteres?
 • Markedsanalyse. For å kunne gjøre effektiv markedsføring må man vite hvem kunden er. Med dagens teknologi vet vi mer om kundene våre enn noensinne. De som kan håndtere denne informasjonen har et stort konkurransefortrinn.
 • Bedriftsutvikling. Bedrifter må stadig fornye seg. Med din innsikt i hvordan bedrifter fungerer, både hjemme og internasjonalt, kan du hjelpe selskaper utvikle seg videre. Kanskje du kan være med på å finne «den neste oljen?»

Typisk BI

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor i internasjonal markedsføring!

Trykk på profilene for å lære mer.

 

typiskbi.no

 

Profil

Line Høstmælingen

Gründer og administrerende direktør i Marketing Sobre Ruedas

Profil med video

Magne Hatteland

Marketing Manager i AutoStore

Profil

Tor Svendsen

Associate Account Strategist i Google

Hva kan du studere videre?

Etter å ha fullført studiet kan du gå videre med markedsføring på BI med en master i strategisk markedsføringsledelse. Du har også mulighet til å lære mer om hvordan bedrifter fungerer ved å ta en master i ledelse og organisasjonspsykologi. Generelt sett vil du ha mulighet til å søke på de fleste masterprogram ved norske og utenlandske universiteter.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Motta nyheter fra BI

Praktisk informasjon

Pris

 • 1. år kr 65.000,-
 • 2. år kr 68.800,-
 • 3. år kr 83.800,-

Prisene gjelder for studieåret 2018/19 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning. 

Se opptakskrav

Søk nå