Internasjonal markedsføring

Singapore

Singapore er den byen utenfor Norge hvor flest norske bedrifter er etablert. Bedriftene benytter ofte Singapore som utgangspunkt for sine operasjoner i andre deler av Sørøst Asia.

Denne destinasjonen tilbys for siste gang i studieåret 2017/2018.

Singapore er et svært dynamisk land og den lille øystaten tilpasser seg raskt endringer i verdensøkonomien. Med sin strategiske posisjon ved Melakkastredet er Singapore et naturlig knutepunkt for handel og transport i regionen.

Singapore ligger like nord for ekvator. Ved første blikk kan Singapore se moderne og anonymt ut, men det er uten tvil en asiatisk by hvor den kinesiske, malaysiske og indiske befolkingen setter preg på byen med sine ulike tradisjoner.

Nanyang Technological University

Nanyang Technological University (NTU) er et anerkjent tverrfaglig universitet med over 23 000 studenter. Universitetet ligger litt utenfor sentrum av Singapore, men har alle fasiliteter som kantiner, bibliotek og sportssenter.

De fleste av fagene i første semester er skreddersydd for BI-studenter og foregår i små klasser der klassedeltakelse er viktig. Eksamen består av skoleeksamener og semesteroppgaver, både i grupper og individuelt. All undervisning foregår på engelsk, som er et offisielt språket i landet.

Les mer på NTUs egne hjemmesider.

Bomuligheter

BI studenter må finne private leiligheter, men dette er relativt enkelt å ordne.

Akademisk kalender

Høstsemesteret er fra august til november. Vårsemesteret starter januar og varer til mai.