Bachelorstudier

Kommunikasjons­ledelse

Kommunikasjonsledelse er programmet for deg som brenner for innovativ kommunikasjon. Vi søker deg som liker å sette spor. Du som vil utvikle kommunikasjonsløsninger for 2020-tallet: Velkommen til oss!

Hva lærer du?

Enveiskommunikasjonen i massemedier er i ferd med å bli avløst av interaktive løsninger. Publikum er ikke lenger passive mottakere, men selvstendige aktører i digitale kommunikasjonsflater. Likevel er mange elementer i dette spennende fagfeltet upåvirket av teknologi.

Kjernekursene bygger på leddene i kommunikasjonsmodellen: avsender, budskap og mottaker. Nesten all forståelse av kommunikasjon handler om forhold innad i, eller mellom de tre leddene, uavhengig av teknologiske løsninger.

Alle BIs programmer tilbyr ledelses- og økonomikurs. De forankrer kommunikasjonsinnsikten din i en større sammenheng.

Du vil blant annet studere:

 • Kommunikasjon. Du vil forstå kommunikasjonsfagets teorier og begreper.
 • Public relations. Du lærer å utvikle strategier for å legge til rette for gjensidig gode relasjoner mellom aktører.
 • Retorikk. Klassisk kommunikasjonsvitenskap strekker seg tilbake til antikkens Hellas. Den er tidløs og uavhengig av moderne teknologiløsninger.
 • Strategi. Du identifiserer en organisasjons styrker og svakheter, og omgivelsenes muligheter og trusler.
 • Økonomi. Slike fag setter deg i stand til å delta på høyt nivå i arbeidslivet.

Foreleserne dine er BIs egne forskere og lærebokforfattere, og spennende gjesteforelesere.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på info@bi.no.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

Muligheter i studietiden

Du har flere spennende muligheter i studietiden. Med utveksling kan du studere et semester i utlandet, og med internship kan du få praktisk erfaring hos en bedrift. Ellers så kan du velge å ta flere kurs i fagene du syntes er mest interessante.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Motta nyheter fra BI

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

Betydningen av god kommunikasjon i næringslivet kan knapt overvurderes. Behovet for velutdannete kommunikasjonsmedarbeidere har aldri vært større enn nå.

Høy endringshastighet i privat og i offentlig sektor, i kultur- og næringsliv, i mediesektor og i helsevesen krever dynamiske kommunikasjonsløsninger. Økt kunnskaps- og utdanningsnivå gjør at folk forventer presis og respektfull kommunikasjon med aktører i offentlig og privat sektor.

Du vil ha mulighet til å jobbe i spennende felt, som:

 • Kommunikasjonsbransjen. Mange finner seg til rette i kommunikasjonsbyråer, der de arbeider tverrfaglig med kampanjer, lanseringer eller kanskje utredninger.
 • Markedsføring. Du kan jobbe med handel, industri, eller kanskje reiseliv der du lager kommunikasjons- og medieplaner.
 • Offentlig sektor. Staten og kommunene ansetter mange av våre kandidater. De kommuniserer på vegne av deler av den store offentlige sektoren i vårt land.
 • Frivillig sektor. Idrettsforeninger, humanitære organisasjoner og andre i frivillig sektor har store kommunikasjonsoppgaver.

Hva kan du studere videre?

Noen går rett fra en bachelor i kommunikasjonsledelse til en master. BIs Master of Science i strategisk markedsføringsledelse er den greieste overgangen, selv om noen bachelorer også søker seg til master i ledelse og organisasjonspsykologi. Du kan også kvalifisere for mer økonomi-fokuserte mastere ved å ta tilleggskurs.

Vi er alltid glade for å ønske bachelorer velkommen tilbake. Etter noen år i arbeidslivet, er det mange som søker etterutdanning. BI har passende executive masterprogrammer i digital kommunikasjonsledelse, i PR og strategisk kommunikasjon, og i kommunikasjon i organisasjoner.

Noen etterutdanningsprogrammer er ganske generelle, som strategisk ledelse, teamledelse eller prosjektledelse. De lar seg godt kombinere med en bachelor i kommunikasjonsledelse.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 67.000,-
 • 2. år kr 67.000,-
 • 3. år kr 71.200,-

Prisene gjelder for studieåret 2019/20 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Søk nå