Bachelorstudier

Kommunikasjons­ledelse

Dette studiet tilbys ikke lenger for nye studenter.

Dette studiet tilbys ikke lenger for nye studenter. Vi anbefaler i stedet våre studier i digital kommunikasjon og markedsføring eller markedsføringsledelse.

Hva lærer du?

Enveiskommunikasjonen i massemedier er i ferd med å bli avløst av interaktive løsninger. Publikum er ikke lenger passive mottakere, men selvstendige aktører i digitale kommunikasjonsflater. Likevel er mange elementer i dette spennende fagfeltet upåvirket av teknologi.

Kjernekursene bygger på leddene i kommunikasjonsmodellen: avsender, budskap og mottaker. Nesten all forståelse av kommunikasjon handler om forhold innad i, eller mellom de tre leddene, uavhengig av teknologiske løsninger.

Alle BIs programmer tilbyr ledelses- og økonomikurs. De forankrer kommunikasjonsinnsikten din i en større sammenheng.

Du vil blant annet studere:

  • Kommunikasjon. Du vil forstå kommunikasjonsfagets teorier og begreper.
  • Public relations. Du lærer å utvikle strategier for å legge til rette for gjensidig gode relasjoner mellom aktører.
  • Retorikk. Klassisk kommunikasjonsvitenskap strekker seg tilbake til antikkens Hellas. Den er tidløs og uavhengig av moderne teknologiløsninger.
  • Strategi. Du identifiserer en organisasjons styrker og svakheter, og omgivelsenes muligheter og trusler.
  • Økonomi. Slike fag setter deg i stand til å delta på høyt nivå i arbeidslivet.

Foreleserne dine er BIs egne forskere og lærebokforfattere, og spennende gjesteforelesere.

Praktisk informasjon