Bachelorstudier

Kommunikasjons­ledelse

Kommunikasjonsledelse er programmet for deg som brenner for innovativ kommunikasjon. Vi søker deg som liker å sette spor. Du som vil utvikle kommunikasjonsløsninger for 2020-tallet: Velkommen til oss!

Hva lærer du?

Enveiskommunikasjonen i massemedier er i ferd med å bli avløst av interaktive løsninger. Publikum er ikke lenger passive mottakere, men selvstendige aktører i digitale kommunikasjonsflater. Likevel er mange elementer i dette spennende fagfeltet upåvirket av teknologi.

Kjernekursene bygger på leddene i kommunikasjonsmodellen: avsender, budskap og mottaker. Nesten all forståelse av kommunikasjon handler om forhold innad i, eller mellom de tre leddene, uavhengig av teknologiske løsninger.

Alle BIs programmer tilbyr ledelses- og økonomikurs. De forankrer kommunikasjonsinnsikten din i en større sammenheng.

Du vil blant annet studere:

 • Kommunikasjon. Du vil forstå kommunikasjonsfagets teorier og begreper.
 • Public relations. Du lærer å utvikle strategier for å legge til rette for gjensidig gode relasjoner mellom aktører.
 • Retorikk. Klassisk kommunikasjonsvitenskap strekker seg tilbake til antikkens Hellas. Den er tidløs og uavhengig av moderne teknologiløsninger.
 • Strategi. Du identifiserer en organisasjons styrker og svakheter, og omgivelsenes muligheter og trusler.
 • Økonomi. Slike fag setter deg i stand til å delta på høyt nivå i arbeidslivet.

Foreleserne dine er BIs egne forskere og lærebokforfattere, og spennende gjesteforelesere.

Du kan fortsatt søke på dette studiet! Vi har rullerende opptak fram til studiestart.

 

Søk nå

 

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

Basiskurs

Programkurs

Valgkurs

Muligheter i studietiden

Du har flere spennende muligheter i studietiden. Med utveksling kan du studere et semester i utlandet, og med internship kan du få praktisk erfaring hos en bedrift. Ellers så kan du velge å ta flere kurs i fagene du syntes er mest interessante.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Motta nyheter fra BI

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

Betydningen av god kommunikasjon i næringslivet kan knapt overvurderes. Behovet for velutdannete kommunikasjonsmedarbeidere har aldri vært større enn nå.

Høy endringshastighet i privat og i offentlig sektor, i kultur- og næringsliv, i mediesektor og i helsevesen krever dynamiske kommunikasjonsløsninger. Økt kunnskaps- og utdanningsnivå gjør at folk forventer presis og respektfull kommunikasjon med aktører i offentlig og privat sektor.

Du vil ha mulighet til å jobbe i spennende felt, som:

 • Kommunikasjonsbransjen. Mange finner seg til rette i kommunikasjonsbyråer, der de arbeider tverrfaglig med kampanjer, lanseringer eller kanskje utredninger.
 • Markedsføring. Du kan jobbe med handel, industri, eller kanskje reiseliv der du lager kommunikasjons- og medieplaner.
 • Offentlig sektor. Staten og kommunene ansetter mange av våre kandidater. De kommuniserer på vegne av deler av den store offentlige sektoren i vårt land.
 • Frivillig sektor. Idrettsforeninger, humanitære organisasjoner og andre i frivillig sektor har store kommunikasjonsoppgaver.

 

 

Tidligere studenter

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor i kommunikasjonsledelse!

Trykk på profilene for å lære mer.

 

 

Profil med video

Stine Jarl Andersen og Martin Moe Dyrdahl

Performance Marketing Managers, T/A Opt

Profil med video

June Pedersen

Daglig leder i carma.no

Profil med video

Haakon Dagestad

Seniorrådgiver i First House

Hva kan du studere videre?

Noen går rett fra en bachelor i kommunikasjonsledelse til en master. BIs Master of Science i strategisk markedsføringsledelse er den greieste overgangen, selv om noen bachelorer også søker seg til master i ledelse og organisasjonspsykologi. Du kan også kvalifisere for mer økonomi-fokuserte mastere ved å ta tilleggskurs.

Vi er alltid glade for å ønske bachelorer velkommen tilbake. Etter noen år i arbeidslivet, er det mange som søker etterutdanning. BI har passende executive masterprogrammer i digital kommunikasjonsledelse, i PR og strategisk kommunikasjon, og i kommunikasjon i organisasjoner.

Noen etterutdanningsprogrammer er ganske generelle, som strategisk ledelse, teamledelse eller prosjektledelse. De lar seg godt kombinere med en bachelor i kommunikasjonsledelse.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 65.000,-
 • 2. år kr 68.800,-
 • 3. år kr 68.800,-

Prisene gjelder for studieåret 2018/19 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Søk nå