Kursbeskrivelse

Bedriften

Introduksjon

Kurset skal gi en bred innføring i hovedtrekkene ved bedriftens rolle i økonomien. Gjennom historiske, etiske og teoretiske perspektiver vil flere sider av bedriften bli presentert i en større samfunnsmessig sammenheng. Kurset skal virke dannende gjennom en innføring i den vestlige verdens idéhistorie og økonomiske historie. Det historiske perspektivet vil sette studenten i stand til å forstå og se i sammenheng sentrale dagsaktuelle utfordringer som digitalisering, internasjonalisering og behovet for et bærekraftig næringsliv.

Kursets innhold

 1. Introduksjon
 2. Bedriften og aksjeselskapet
 3. Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
 4. Egeninteressens problem
 5. Bedriftenes samfunnsansvar
 6. Etikk
 7. Lederskap
 8. Eierskap
 9. Multinasjonale selskaper og globalisering
 10. Innovasjon og entreprenørskap
 11. Innovasjon - stat og samfunn
 12. Staten og bedriften
 13. Bærekraft og bedriften
 14. Oppsummering

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kjenne til teorier om hvorfor bedrifter eksisterer.
 • Kjenne hovedtrekk ved bedriftens historiske utvikling med vekt på forståelse for tradisjonene som bygger opp under dagens bedrifter.
 • Ha opparbeidet seg kunnskap om eierskap, lederskap, internasjonale bedrifter, innovasjon og statens rolle i forhold til bedrifter
 • Kjenne til problemer knyttet til egeninteressen, og mulige løsninger og svar på dette problemet.
 • Kjenne til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar, og utfordringer knyttet til dette.
 • Ha tilegnet seg kunnskap om etiske teorier og utfordringer som er relevante i næringslivet
 • Kurset skal gi studenten en innføring i verdien og relevansen av bærekraft, for bedrifter, næringsliv og samfunn.
 • Kurset vil gi studenten flere perspektiver på teknologi generelt og digital teknologi spesielt
 • Kurset gir en innføring i multinasjonale selskaper og globalisering.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%