Kursbeskrivelse

Forbruker­atferd

Introduksjon

Kurset skal gi studenten en innføring i faget forbrukeradferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Kursets innhold

Del I Forbrukere og markedet

 • Introduksjon til forbrukeratferd
 • Kjøp, bruk og kast: bærekraftig forbrukeratferd
 • Etikk

Del II Forbrukernes perspektiv på seg selv

 • Persepsjon
 • Personlighet og selvbilde
 • Livsstil

Del III: Forbrukere og beslutninger

 • Beslutninger (beslutningssteg, emosjonell og rasjonell, System 1 og 2, lojalitet)
 • Motivasjon
 • Emosjoner
 • Læring og holdninger

Del IV: Omgivelsene og forbrukeratferd

 • Demografiske forhold (familiestruktur, inntekt, alder, etc.)
 • Grupper og sosiale klasser
 • Kultur

Del V: Spesielle tema

 • Forbrukeratferd og teknologi
 • Tvangsmessig forbrukeratferd (shopaholic/compulsive buying, spillavhengighet, rusavhengighet)

Læringsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • forklare sentrale begreper
 • tilegne seg en grunnforståelse og kompetanse for forbrukeratferd som fagområde
 • være oppdatert på dagens forskning og utviklingsarbeid
 • ha kunnskap om forbrukerens beslutningsprosess ved anskaffelse av varer og tjenester
 • tilegne seg bred kunnskap om forhold og faktorer som påvirker forbrukerens beslutningsprosess. 

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%