Kursbeskrivelse

Forbruker­atferd

Introduksjon

Kurset skal gi studenten en innføring i faget forbrukeradferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Kursets innhold

  • Om forbrukeratferd som fagområde
  • Forbrukerundersøkelser
  • Segmentering og målgruppetenkning
  • Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller
  • Forbrukeren som et individ med behov, personlighet, persepsjon
  • Hvordan forbrukeren lærer og benytter kunnskap
  • Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring
  • Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse
  • Diffusjon og adopsjon av innovasjoner

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og tilegne seg en grunnforståelse- og kompetanse for forbrukeradferd som fagområde. Studentene skal evne å se kompleksiteten av forbrukerens beslutningsprosess og hvilke faktorer som påvirker forbrukeren i gitte valgsituasjoner. I tillegg skal de forstå hvordan en forbruker i en hver situasjon tar en beslutning. 

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%