Kursbeskrivelse

Markedsførings­ledelse

Introduksjon

Kurset gir en grunnleggende innføring i faget markedsføringsledelse. Faget omhandler hvordan virksomheten organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, samt hvordan virksomheten systematisk og kontinuerlig analyserer markedet og konkurransen.

En sentral oppgave i markedsføringsledelse er hvordan virksomheten skal sikre nåværende og fremtidige inntekter, og er således et overordnet ledelsesansvar. Faget er grunnleggende i en ledelsesutdanning og inngår derfor som et av basiskursene i alle BIs bachelorstudier.

Kursets innhold

 • Markedsorientering og markedsplan
 • Utvikling og ledelse av kundeportefølje
 • Utvikling og ledelse av produktportefølje
 • Utvikling og ledelse av merkevarer
 • Segmentering og posisjonering
 • Analyse av kunder, marked og konkurranse
 • Økonomisk analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet
 • Markedsplanleggingsprosessen

Læringsmål

Markedsplanlegging er kjernen i faget markedsføringsledelse. Fordi markedet er i konstant forandring må enhver bedrift kontinuerlig analysere markedet og utvikle planer for hvordan man skal møte markedet med et attraktivt markedstilbud og en effektiv markedsføring. Det er dette som er markedsorientering. I løpet av kurset skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap til å utarbeide en markedsplan, samt være bevisst på hvor vanskelig og viktig denne oppgaven er for en virksomhet.

Det overordnede kunnskapsmålet er at studenten har tilegnet seg den kunnskap som er nødvendig for å utarbeide en markedsplan etter de kriterier som er angitt over. Dette innebærer at studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om følgende tema: 

 • Hva markedsorientering er og hvilken betydning dette har for en bedrift
 • Innhold i en markedsplan
 • Hovedprinsippene i markedsføringsledelse 
 • Ledelse av kundeportefølje 
  • Segmentering 
  • Kundestrategi 
  • Salg og relasjonsbygging 
  • Kundeservice 
 • Ledelse av produktportefølje og verdileveranse 
  • Produkter og produktkategori 
  • Konkurransemiks 
  • Produktstrategi 
  • Produktledelse 
 • Ledelse av merkevare 
  • Definisjon av merkevare og merkevarens rolle 
  • Merkevarestrategi og ledelse 
 • Analyse av kunder, marked og konkurrenter 
 • Analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet 
 • Ledelse av markedsføringsfunksjonene

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%